RCFM søger ny direktør RehabiliteringsCenter for Muskelsvind søger ny direktør med lægefaglig baggrund.

Dette job er udløbet

Da vores nuværende direktør, igennem 25 år, ønsker at gå på pension, søger vi pr. 1.9.2017 en ny leder, der kan sikre og fortsat udvikle vores status som nationalt center med højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af borgere med neuromuskulær sygdom.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) er en selvejende institution jf. Sundhedslovens §79 stk. 2. Vi rådgiver og underviser personer med muskelsvind, deres familier og fagpersoner, og vi forsker i neuromuskulær rehabilitering.

RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger sekretariat, udviklingscenter og konsulentfunktion for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktion for Østdanmark. RCFM har 32 medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt sekretariatsmedarbejdere.

Der er knap 3000 borgere med en muskelsvindsygdom henvist til RCFM.

Kvalifikationer

 • Du er uddannet læge og har interesse for det neuromuskulære sygdomsområde.
 • Du har viden om rehabiliteringsbegreber og erfaring med rehabiliteringsprocesser på tværs af faggrænser og sektorer.
 • Du har ledelsesmæssig erfaring inden for sundhedsvæsnet og kan lede et dedikeret og fagligt stærkt personale.
 • Du skal kunne videreføre og udvikle RCFMs nationale og internationale netværk

Opgaver

 • Du bliver ansvarlig for RCFMs strategiske udvikling i nært samarbejde med medarbejdere og bestyrelse.
 • Du skal indgå i RCFMs rådgivningsteams ved bl.a. konsultationer, hjemmebesøg og familiekurser mv. hvor du i tæt samspil med brugerne bidrager til gennemførsel af rehabiliteringsforløb.
 • Du vil indgå i RCFMs forsknings- og udviklingsafdeling, hvorfor det er nødvendigt, at du har erfaring med forskning og projektarbejde.
 • Du bliver ansvarlig for udarbejdelse af budget og regnskab i samarbejde med direktionssekretær.
 • Du vil indgå i et tæt administrativt, organisatorisk og forskningsmæssigt samarbejde med medlemsforeningen Muskelsvindfonden, som du også vil skulle repræsentere i internationale brugernetværk.

Læs en uddybende beskrivelse af RCFMs kultur og daglige virke her.

Læs om RCFMs administrative, organisatoriske og forskningsmæssige samarbejde med Muskelsvindfonden her.

Derudover henvises til ”Om RCFM” og ”Organisation

Vilkår

 • Løn efter kvalifikationer, med udgangspunkt i løn for administrerende overlæger.
 • Dagligt arbejdssted er hovedsædet i Aarhus, Kongsvang Allè 23, 8000 Aarhus C.
 • For nærmere oplysninger henvises til bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen, mobil 20840352 eller direktør Jes Rahbek, mobil 22652444
 • Ansøgningsfristen er 28. februar 2017. Samtaler afvikles i uge 11.
 • Ansøgningen sendes pr. email til: job@rcfm.dk Att: bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen.
 • RCFMs bestyrelse har nedsat et udvalg på 4 personer, der gennemfører første del af ansættelsesproceduren. Udvalget indstiller 2-4 kandidater til endelig samtale med den samlede bestyrelse.