Qaqortoq – Regionslæge Vi søger en regionslæge til Qaqortoq Regionssygehus i Sydgrønland med tiltrædelse den 6. august 2018. Vi foretrækker fastansættelse, men hører også gerne fra dig hvis du har interesse i et vikariat af minimum 6 måneders varighed.

Dette job er udløbet

Dit arbejde vil være rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige af distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Du vil primært arbejde med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Distriktets funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor.

Som regionslæge vil du opleve tætte samarbejdspartnere med overlægerne ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Disse fungerer også som rejsende speciallæger indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi.

 

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende arbejde hvor du kan bidrage med dine alsidige kompetencer
  • En dagligdag hvor du er tæt på den enkelte patient og kan gøre en forskel for den enkelte
  • Faglig udfordring og personlig udvikling
  • Tæt samarbejde og sparring med kollegaer
  • Mulighed for flotte naturoplevelser i din fritid

I øvrigt er det et krav, at du har en dansk autorisation.
Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til – og fratrædelsesrejse.
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster
 Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: efao@peqqik.gl.
Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail:jelb@peqqik.gl.
Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2018