Qaqortoq – Læge Qaqortoq Regionssygehus

Dette job er udløbet

Regionssygehuset i Qaqortoq har plads til 18 patienter. Vi er modtagerafdeling for indlæggelser fra byens borgere, mens intensive patienter overflyttes så snart det er muligt til landshospitalet i Nuuk. Vi har bl.a. nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter.

Funktionerne udføres i et tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Arbejdsopgaver

Dit arbejde vil være rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige af distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Din arbejdsdag vil primært omfatte arbejde med almen medicin i ambulatoriet, hvor der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Du kan forvente tætte samarbejdspartnere med overlægerne ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, der også fungerer som rejsende speciallæger indenfor specialerne øjen-, øre-næse-hals og dermatologi.

Vores funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et arbejde, hvor det nærværende patientforløb vægtes højt og hvor den enkelte patient kan mærke, at vi er til stede. Hos os gør du altså en kæmpe forskel for den enkelte. Det tætte samarbejde og sparring med dine kollegaer i hele Grønland samt dine alsidige arbejdsopgaver betyder, at du får en hverdag med gode udviklingsmuligheder.

Herudover får du en hverdag tæt på naturen, hvor du både kan sejle ind i fjorden eller vandre på fjeldene og nyde den imponerende udsigt fra toppen af byen.

Qaqortoq og omegn

Qaqortoq ligger i Sydgrønland, og regionen består af byerne Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik samt diverse bygder. Det samlede indbyggertal er ca. 7.500. Qaqortoq er Sydgrønlands største by og rejser sig stejlt over det omkringliggende fjordsystem. Her er gode muligheder for både kajak og sejle i båd, ligesom du kan tage på udflugt til de nærliggende varme kilder. Vandring er også populært og du er hurtigt ude i naturen uanset hvor i byen du bor.

Tiltrædelse: 1. december 2018 eller efter aftale

Fastansættelse er at foretrække, men vi hører også gerne fra dig hvis du, som udgangspunkt, har interesse i et vikariat af minimum 6 måneder.

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til – og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: efao@peqqik.gl.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@peqqik.gl.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 18. oktober 2018