Psykologer til Enhed for OCD og Angst, Afd. Q AUH Risskov Ved Enhed for Angst er 3 fuldtids stillinger og 2 et-års vikariater som klinisk psykolog ledig til besættelse pr. 01.01.18 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser består af 4 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Angst, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af psykolog Rikke Bøye og overlæge Charlotte Freund.

Enhed for Angst tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med angst-lidelser. Enheden har ca. 18 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, individuelt eller i gruppe, samt medikamentel behandling og monitorering af denne.

Arbejdsområde
Psykologen skal primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med angstlidelser, herunder OCD og PTSD indenfor rammerne af de regionale behandlingspakker, men skal også kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af enhedens målgruppe – så vel individuel og gruppebehandling
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • rutineret erfaring med PSE
 • rutineret erfaring med EPJ
 • opnået autorisation
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i psykoterapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for specialisering i diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til angstlidelser
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedens ledelse: psykolog Rikke Bøye/ overlæge Charlotte Freund (tlf. 7847 2170).

Ansøgningsfrist d. 25.10.2017. Ansættelsessamtaler 6.11.17

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale