Psykolog til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg. En stilling som psykolog ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi. Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale. Stillingen er en deltidsstilling på 28 timer pr. uge.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Vi søger en psykolog der:

 • er cand. psych. med autorisation.
 • har terapeutisk erfaring indenfor sygehusvæsenet og med rehabilitering.
 • har erfaring med ACT, mindfulness og smertebehandling.
 • brænder for og har erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • besidder gode kommunikative evner.
 • har lyst og evne til at håndtere lange og ofte komplicerede patientforløb og bruge sin faglighed i dette.
 • arbejder med patienten i centrum og involvere patienten og pårørende i sit arbejde.
 • har erfaring med at supervisere tværfaglige kollegaer.

Vi forventer at du:

 • kan støtte pt./pårørende under indlæggelsen i forhold til den mentale rehabilitering.
 • kan rådgive/vejlede pt./pårørende i forhold til overgangen fra indlæggelse til hverdagslivet.
 • kan bidrage med et psykologfagligt perspektiv i det tværfaglige samarbejde.
 • kan varetage tværfaglig supervision.
 • kan undervise pt./pårørende og kolleger.
 • kan være klinisk vejleder i forhold til psykologistuderende i praktik.
 • har lyst til og evt. erfaring med at arbejde med dataindsamling, kvalitet og dokumentation i den daglige kliniske praksis.
 • er opdateret i relevant lovgivning.
 • kan registrere i EPJ.

Vi tilbyder:

 • en arbejdstid  på hverdage  inden for tidsrummet  08:00-18:00.
 • et stærkt monofagligt og tværfagligt fællesskab. Som psykolog på Vestdansk Center for Rygmarvsskade vil du arbejde sammen med en kollega, der ligeledes er uddannet psykolog.
 • et job på en højt specialiseret landsdelsfunktion, hvor der er fokus på det gode patientforløb.
 • et spændende job med en varieret arbejdsdag med engagerede og kompetente kollegaer, som brænder for vores afdeling.
 • Et godt monofagligt og tværfagligt samarbejde i en afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed, og som arbejder målbevidst med evidensbasering af vores ydelser.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her: https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=00fe850e-3b8c-4b21-829b-b6492a3ae4e3.

Om afdelingen/centret
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center forRygmarvsskade(VCR) rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret
funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade har 35 rehabiliteringspladser – alle enestuer med eget bad og toilet.  Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel.
Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i klinikken.
Vestdansk Center for Rygmarvsskade har moderne træningsfaciliteter og  den unikke beliggenhed tæt ved byen og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.
Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. Patienternes funktionsniveau er meget forskellig.  Nogle patienter bliver  efter rehabilitering stort set selvhjulpne andre får et livslangt  behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov samt  behov for hjælp hele døgnet til alle basale færdigheder

Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt hen imod at opnå status som universitetsklinik. Der er etableret en forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyest forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.  Neurologisk Afdeling består af Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt Center for klassisk neurologi med sengeafsnit og klinikker.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til psykolog Inge Kirkeby på tlf. 78449871 eller ledende ergoterapeut Susanne Berner Nielsen på tlf. 7844 6176.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 28. oktober 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.