Psykolog til team for Småbørnspsykiatri ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby Team for Småbørnspsykiatri AUH søger en psykolog, der er specialist, 37 timer ugentligt fra 1/1 2019.

Dette job er udløbet
Har du lyst til at være en del af et småbørnspsykiatrisk afsnit, hvor tidlig udredning og indsats hos småbørn og deres forældre er i fokus? Hvor kerneopgaven er børnepsykiatriske udredninger , som derfor kræver både kreativitet, fleksibilitet og tålmodighed, og hvor samarbejdet med forældre er helt centralt? Så er det måske dig, vi leder efter.

Stillingen er knyttet til det team, der varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, primært henvist på mistanke om autisme spektrum forstyrrelse.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende:

 • at du er specialist i klinisk børnepsykologi / børneneuropsykologi
 • at du har bred erfaring indenfor det børnepsykologiske område
 • at du har bred erfaring med forskellige arbejdsmetoder indenfor udredning
 • at du har bred erfaring indenfor forskellige behandlingsmetoder såvel individuelt som gruppebehandling
 • at du har erfaring med undervisning.
 • at du har erfaring med tværfagligt samarbejde.

Psykiatrisk klinik for småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Herning og udgøres af team for spædbørnspsykiatri, team for småbørns psykiatri AUH, team for småbørnspsykiatri –Herning og psykiatrisk dagtilbud småbørn AUH.

Som psykolog vil du indgå i de tværfaglige teams, bestående af læger, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger).

Psykologernes arbejde består primært i:
Udrednings- og behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med semistrukturerede interviews (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og undervisning/psykoedukation. Derudover forventes det at du yder intern supervision.

Vi tilbyder:

 • et godt arbejdsmiljø
 • fagligt kompetente, engagerede medarbejdere
 • høj grad af vidensdeling
 • tværfagligt samarbejde
 • muligheder for individuel og gruppesupervision
 • mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter.

Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, evne til refleksion og indlevelse samt gode kommunikationsevner, såvel på skrift som i tale.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til psykolog koordinator Astrid Voldstedlund Høy mobil 2152 7866.
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.buc.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 14.11 2018
Samtaler finder sted 21. 11 2018
Vi gør opmærksom på at indkaldelse til samtale vil ske med kort varsel

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.