Psykolog til Skolebørns Afsnit ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – med funktion i Herning Et års vikariat som psykolog 37 timer/uge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Skolebørn D-Risskov-Herning er ledig til besættelse den 1. september 2018.

Dette job er udløbet

Skolebørn D-Risskov-Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatriske ambulatorium i Herning. Ambulatorium i Herning er et alment skolebørns afsnit og er en del af tværgående organisering, hvor 4 andre ambulatorium ligger i Risskov. Ambulatoriet i Herning undersøger og behandler børn og unge i alderen 7-13 år. Patientgruppen dækker et bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger psykolog:

  • Med interesse og gerne erfaring indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske felt
  • Med lyst til og gerne erfaring med udredning og behandling
  • Som kan arbejde selvstændigt, men også har lyst og gode evner til tværfagligt samarbejde med mange andre faggrupper
  • Som er psykisk robust, fleksibel og omstillingsparat

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende speciale
  • Et dynamisk og fagligt miljø, hvor vi arbejder med kvalitetsudvikling
  • En kultur hvor trivsel og arbejdsglæde vægtes højt
  • Tværfagligt samarbejde med mange faggrupper
  • Introduktion, mentorordning, supervision og vejledning

Ambulatoriet skal flytte til DNV i Gødstrup, forventeligt i 2020.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter på hjemmesiden www.buc.rm.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og ny løn.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen på tlf. nr. 4013 8609 eller koordinerende psykolog Jannie Poulsen tlf. 7847 3400.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 24. juni 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: I uge 26

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUC består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Centeret modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.