Psykolog til retspsykiatrisk lukket afsnit SL9, Psykiatrisygehuset Slagelse Vi søger psykolog til sengeafsnit SL9, Regional Retspsykiatri i Slagelse.

Dette job er udløbet

Vi åbner nyt sengeafsnit SL9 i Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Slagelse, og søger derfor en motiveret psykolog med relevant erfaring.

Afdeling for Retspsykiatri

Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland, består af det kommende lukkede afsnit SL9 med 12 senge og derudover tre lukkede afsnit; SL8 med 14 pladser, SL10 med 12 pladser og SL11 med 12 pladser samt den højt specialiserede Sikringsafdeling med tre afsnit á 10 pladser. Afdelingen har et Retspsykiatrisk Opsøgende Team med ca. 90 patienter i ambulant behandling.

Afdelingen har aktuelt fem psykologstillinger, hvoraf samtlige er besat.

Patienter er indlagt af undersøgelses-, behandlingsmæssige og/eller sikkerhedsmæssige årsager.

Afdeling for Retspsykiatri modtager således patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.

Afsnit SL9 skal primært varetage patienter med dom til behandling.

Mentaliseringsbaseret miljøterapi og varetagelse af sikkerheden er udgangspunkt for den videre udvikling af afsnittet. Teamarbejde skal præges af gensidig respekt, tillid og tolerance.

Der lægges vægt på relationsarbejde, hvor patienterne motiveres til aktiv medvirkning i egen behandling og rehabilitering.

Arbejdsopgaver

 • Psykologiske undersøgelser/testninger i forbindelse med diagnostiske udredninger, blandt andet ved mentalobservationer
 • Voldsrisiko-vurderinger
 • Supervisionsopgaver – individuelt og af grupper, samt krisesamtaler i forhold til afsnitspersonalet
 • Tværfagligt samarbejde
 • Terapeutiske forløb med patienter, som del af den miljøterapeutiske tilnærmelse

Vi tilbyder

 • Mulighed for at bidrage til udvikling og opbygning af nyopstartet afsnit
 • Mulighed for at arbejde med længerevarende patientforløb
 • Monofaglig supervision med henblik på faglig kompetenceudvikling op til specialistniveau
 • Gode muligheder for efter- og videreuddannelse
 • Nye fysiske rammer
 • En afdeling med faglige ambitioner og hvor sikkerhed vægtes højt
 • Et godt og konstruktivt samarbejde, mono- som tværfagligt

Kvalifikationer

Autoriseret psykolog med erfaring fra retspsykiatri, subsidiært almenpsykiatri.

Ansøgere skal have interesse for og evne til at indgå i det tværfaglige samarbejde såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Der lægges herudover vægt på evne til selvstændighed og ansvarlighed.

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kan afsnitsledelsen kontaktes:

Afdelingssygeplejerske Molly Møller, 93 57 65 76

Overlæge Margaretha Dramsdahl, 93 57 65 82

Stillingen er ledig pr. 01.10.18.

Referencer: Det indgår som en fast procedure inden ansættelse, at der indhentes referencer. Der bedes derfor om oplysning om hvem der kan rettes henvendelse til efter aftale.

Yderligere oplysninger: Ansættelse er betinget af tilfredsstillende udvidet straffeattest til offentligt brug.

Ansøgningsfrist 21.10.18

Ansættelsessamtaler afholdes formentlig i uge 43

Kontaktperson(er):
Navn: Margaretha Dramsdahl
Stilling: Ledende overlæge
Email: mardr@regionsjaelland.dk

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.