Psykolog til Psykiatrisk Traume Klinik Er du kompetent og velfunderet inden for psykiatri? Vil du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykologfaglige opgaver?

Dette job er udløbet

Vi søger en dygtig psykolog til vikariat på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Vikariatet er for 1½ år. Som udgangspunkt er stillingen i Holstebro i Psykiatrisk Traume Klinik, men der kan også forekomme arbejdsdage i Herning.

Dit job
Du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker og sekretærer. Klinikken udreder og behandler flygtninge med posttraumatisk belastningsreaktion, personlighedsændring efter katastrofeoplevelse og depression. Teamet varetager også udredning og behandling af krigsveteraner og tjenesterelateret PTSD, samt behandling af PTSD på hovedfunktionsniveau

Psykiatrisk Traume Klinik varetager behandling på hovedfunktion og regionsfunktion og behandler patienter fra de 8 vestlige kommuner i Region Midtjylland. Klinikken har behandlingssted med udgangspunkt på Regionshospitalet Holstebro.

Dine primære opgaver bliver: 
•    Udredning
•    Behandling af PTSD, kompleks PTSD og depression
•    Journalisering

Psykiatrisk Traume Klinik er et fagligt stærkt team, hvor vi hele tiden dygtiggør os. Du vil derfor også indgå i et inspirerende tværfagligt sparringsmiljø.
Regionspsykiatrien Vest er i øjeblikket i gang med nye tiltag for at fjerne ventelister. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores strategier.
Et af tiltagene er en systematiseret opstart af telepsykiatrisk behandling. Dette vil derfor være en stor del af den fremtidige behandling.

Vi lægger vægt på, at du:
•    Har autorisation, gerne med speciale inden for psykoterapi, psykotraumatologi eller anden relevant efteruddannelse
•    Har erfaring med behandling af depression, evt. også erfaring med at arbejde med flygtninge, og veteraner
•    Har lyst og evne til at arbejde med anden etnicitet
•    Har evnen til at arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver
•    Har IT kendskab (vi bruger Elektronisk Patient Journal og Outlook)
•    Udviser stabilitet og robusthed
•    Har evnen til at være samarbejdsvillig
•    Har evnen til at bidrage til et højt fagligt miljø
•    Har evnen til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
•    Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
•    Er udviklings- og implementeringsparat
•    Gerne erfaring med EMDR eller anden traume behandling.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller om Psykiatrisk Traume Klinik, er du meget velkommen til at kontakte enhedsleder Marianne Løvenskjold Lauridsen, tlf.: 2423 8813 eller enhedsleder Jette Nielsen, tlf.: 2051 1680.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og CV samt uddannelsesbevis, referencer m.m. (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).
Husk at mærke ansøgningen ”PTK”.

Alternativt kan ansøgningen sendes til: Regionspsykiatrien Vest, Overgade 17, 7400 Herning. Att.: HR- og Lønmedarbejder Helle Klein.

Ansøgningsfrist er den 10. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes uge 33

Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Stillingsdokumenter:

Stillings- og funktionsbeskrivelse for psykologer i Ambulant Enhed – RV