Psykolog til Psykiatrisk Klinik, Psykiatrisygehuset Slagelse Vi søger en psykolog til en fast stilling med tiltrædelse 01.01.19, ved Psykiatrisk Klinik Slagelse.

Dette job er udløbet

Ansøgeren forventes at have erfaring med dialektisk adfærdsterapi (DAT), så at den ledige plads som terapeut i klinikkens DAT-grupper kan overtages med et passende forhåndskendskab til de relevante metoder.

Klinikken er beliggende i det nybyggede psykiatriske hospital og er en del af det ambulante behandlingstilbud Psykiatrien Vest i Region Sjælland.

Teamet i klinikken består af to læger, fem psykologer, fire sygeplejersker, en ergoterapeut, en diætist og tre sekretærer.

Behandlingsformer inspireret af kognitiv adfærdsterapi (KAT) er grundlaget for klinikkens specialiserede, intensive gruppebehandling.

Klinikken tilbyder ambulant behandling til patienter med angst, OCD, depression, PTSD og personlighedsforstyrrelser. Mange af patienterne frembyder komplekse og ko-morbide tilstande.

Som angivet arbejder vi tværfagligt primært inden for den kognitive referenceramme, f.eks. CBT, DAT og skemafokuseret CT, suppleret med mindfulness, PE og EMDR.

Afhængigt af individuelle interesser og kompetencer kan der også tildeles arbejdsopgaver inden for assessment eller kognitive undersøgelser. Som psykolog vil du få en stor grad af frihed til selv at planlægge og udføre dine arbejdsopgaver inden for rammerne af de behandlingspakker, som vi leverer til vore patienter.

Du vil modtage supervision og vejledning i et omfang, der afspejler dine behov og kompetencer.

Vi søger en psykolog, der har

  • Erfaring med DAT-behandling for personlighedsforstyrrelse i grupper
  • Lyst til at samarbejde tværfagligt om behandlingen af vore patienter
  • Erfaring med og viden om behandlingen af vor sammensatte patientgruppe
  • Gode samarbejdsevner, omsorg for vores patienter og en positiv livsholdning

Yderligere informationer

Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Hanne Larsen eller overlæge Lars Møller, 58 53 64 50.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid og løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med psykologforeningen. Indhentning af referencer og straffeattest (§22) indgår som en fast procedure i.f.m. besættelse af stillinger i klinikken.

Ansøgningen sendes via linket ”Søg Jobbet”.

Ansøgningsfrist 01.11.18

Samtaler 05.-06.11.18

 

Kontaktperson(er):
Navn: Lars Neisig Møller
Stilling: Overlæge
Email: lnmo@regionsjaelland.dk
Telefon: 5853 6450

Navn: Hanne Larsen
Stilling: Afdelingssygeplejerske
Email: hlrn@regionsjaelland.dk
Telefon: 5853 6450

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.