Psykolog til Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-11-23T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Vi søger en psykolog til et ½ års vikariat på 30 timer/uge med start 1. januar 2019 eller efter aftale.  

 

Vejle Sygehus er patienternes Kræftsygehus, der er en del af Sygehus Lillebælt, og sygehuset arbejder ud fra værditrekanten ”Patienten først”, og danner rammen for behandling og pleje, uddannelse og forskning indenfor kræftområdet.  

I Onkologisk Afdeling er vi ca. 220 engagerede medarbejdere indenfor mange faggrupper.  

Psykologernes arbejdsområde er primært onkologiske patienter og pårørende med tilknytning til Onkologisk Afdeling. Der er herudover opgaver på Medicinsk samt Klinisk Genetisk Afdeling.  

 

Arbejdet fordeler sig på 2 hovedområder:  

 

 • Psykosocial støtte og samtaler med patienter, deres pårørende og efterlevende  
 • Supervision af personalet i grupper, ad hoc supervisionsopgaver individuelt samt undervisning i mindre omfang  

 

Vi tilbyder:  

 

 • Patienten først i alt hvad vi gør      
 • Højt fagligt niveau      
 • En spændende arbejdsplads i rivende udvikling  
 • Tæt samarbejde med andre faggrupper  
 • Mulighed for selv at planlægge arbejdsdagen  

 

Dine kvalifikationer:  

 

 • Du skal være cand. Psych. Eller cand. Pæd. Psych., og autorisation vil være en fordel  
 • Du har erfaringer med og viden om behandling af mennesker i krise og sorg i forhold til alvorlig sygdom og død  
 • Erfaring / Kendskab til supervision  

 

Dine kompetencer:  

 

 • Have evnen til at arbejde selvstændigt  
 • Være fortrolig med de personlige udfordringer af eksistentiel karakter  
 • Have evne til at indgå i samt styrke samarbejdsrelationer i team sammenhænge  

 

Vi forventer:  

 

 • Du sætter patienten først  
 • Du har gode samarbejdsevner  
 • Du er professionel og centreret i din tilgang til dine arbejdsopgaver omkring patienten og de pårørende  
 • Du har gode kommunikationsevner  
 • Du bidrager både fagligt og personligt til det gode arbejdsmiljø i afdelingen  

 

Om Onkologisk Afdeling:  

Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt er et af Danmarks kræftcentre. Afdelingen tilbyder onkologisk behandling, strålebehandling og medicinsk behandling, til de fleste, hyppigste kræftsygdomme. Vi er 220 engagerede medarbejdere fordelt på mange faggrupper. Vi arbejder systematisk og på meget højt niveau med patienttilfredshed og kvalitet i behandling og pleje i at nå den fælles vision på Sygehus Lillebælt – Patienten først.  

Afdelingen består af følgende afsnit/enheder: Medicinsk Fysik, Stråleterapi, Ambulatorium, Sengeafdeling, Patienthotel, Palliativt Team og Forskningsenhed samt stab med bl.a. sekretariat og ledelsessupport.  

Der gennemføres årligt ca. 53.000 ambulante besøg og indlæggelser. Heraf ca. 22.000 strålebehandlinger og 10.000 kemoterapibehandlinger.  

 

Yderligere informationer:  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til psykolog Marianne Andersen tlf.: 7940 5098 eller oversygeplejerske Camilla Havsteen tlf.: 7940 6011.  

Ansøgningsfristen er fredag den 23. november 2018. Der afholdes samtaler mandag den 26. november 2018.  

 

Du bedes sende ansøgningen via linket – Vi glæder os til at høre fra dig.