Psykolog til Lokalpsykiatri Vejle – Angst team Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 21/06/2021 Psykiatrisk Afdeling

Har du lyst til at arbejde med udredning og behandling af patienter med angst- og tvangslidelser i et specialiseret team?

Vi søger en psykolog til Lokalpsykiatri Vejle med aktuel funktion i angstteamet. Der er tale om en fast fuldtidsstilling pr. 15/8-2021. Er du vores kommende kollega?

Lokalpsykiatri Vejle (LPV) er en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle, der har lokalpsykiatri i Fredericia, Kolding og Vejle. Lokalpsykiatri Vejle (LPV) er beliggende på den øverste etage i Sundhedshuset i Vejle. Her har vi plads og gode lokaler i moderne omgivelser – og en dejlig udsigt. I LPV har vi tværfaglige teams, der i højere grad er specialiserede. Det giver mulighed for at arbejde mere fokuseret og dygtiggøre sig særligt inden for mere specifikke fagområder. Vi har følgende tværfaglige teams i LPV: Udredningsteam, psykoseteam, OPUS/OPT, affektivt team, angst team og desuden oligofreni team.

Målgruppen for Angstteamet er patienter med angst- og tvangslidelser inkl. PTSD, jf. pakkeforløb for angst, OCD og PTSD. Teamet har primært patienter fra Vejle, Billund, Kolding og Fredericia kommune. Teamet er karakteriseret ved et højt kompetence niveau inden for området. Teamet består af Afdelingslæge, specialpsykolog, 3 psykologer, 2 specialsygeplejersker, ergoterapeut med psykoterapeutisk videreuddannelse, socialrådgiver og teamsekretær. Der er bl.a. tilknyttet forløbskoordinator, klinik for sundhedsfremme og IPS-støtte / fremskudt jobcenter funktion.

Vi ønsker en psykolog, der er cand. psych. Du skal helst have psykiatrisk erfaring og være autoriseret og gerne have psykoterapeutisk videreuddannelse. I angstteamet arbejdes der med kognitiv adfærdsterapeutiske metoder tilpasset den enkelte lidelse og den enkelte patient. Du skal være fagligt stærk, have overblik og arbejde systematisk, være effektiv og produktiv, være en god kommunikator og have gode samarbejdsevner.

Dine aktuelle opgaver vil primært bestå af: 

 • Deltage i den psykoterapeutiske/psykoedukative behandling af teamets målgruppe – både i form af individuelle forløb og gruppeforløb.
 • Psykometri ifm. behandlingsforløb
 • Varetage funktion som primærbehandler
 • Udarbejde og opdatere behandlingsplaner
 • Deltage i teamets udredningsopgaver, herunder udredning af psykopatologi og differential-diagnostik.
 • Efter behov udarbejde psykologiske undersøgelser i teamet
 • Dokumentere i COSMIC
 • Evt. supervisere
 • Deltage i den interne debriefingsberedskab for medarbejdere i afdelingen (oplæring ved behov)
 • Være med til at udvikle og forbedre teamets udredning og behandling og arbejdsgange
 • Være med til at udvikle og forbedre Lokalpsykiatri Vejle 

 Vi tilbyder 

 • Samarbejde og sparring med erfarne og dygtige kollegaer i et kvalificeret tværfagligt miljø
 • Supervision, temadage og tværfaglig undervisning
 • Monofagligt forum for psykologer på afsnits- (der er p.t. 10 psykologer i LPV) og afdelings-niveau
 • Individuel introduktionsplan
 • Mentorstøtte for nyansatte

For yderligere beskrivelse af afdelingen henvises til www.psykiatrienisyddanmark.dk 

Løn og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende overenskomst. Desuden findes supplerende forhåndsaftaler for psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21/6 2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Torsdag d. 24/6 2021 om formiddagen.

Du er meget velkommen til at kontakte funktionsleder og specialpsykolog Ole Nielsen tlf. 30 52 57 39 eller specialpsykolog Kirsten Skriver tlf. 99 44 75 10 for yderligere informationer. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!