Psykolog til klinik for selvmordsforebyggelse – Regionspsykiatrien Vest Er du kompetent og velfunderet inden for psykiatri og vil du indgå i et travlt og engageret team, så er det måske dig, vi søger?

Dette job er udløbet

Vi søger en dygtig psykolog med tiltrædelse den 1. december 2021 eller efter aftale til vores klinik for selvmordsforebyggelse, som er en del af vores store ambulante enhed, der består af 8 klinikker omhandlende både psykose og affektive lidelser. Stillingen er en fast stilling og med udgangspunkt på 37 timer med arbejdssted i Herning og på sigt Gødstrup.

Vores ambulante enhed består af stærke, specialiserede klinikker, hvor du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med psykologer, sygeplejersker, læger og sekretærer. Der er også tilknyttet en socialrådgiver til at rådgive om den socialfaglige del af behandlingsforløbet.

Klinik for Selvmordsforebyggelse behandler personer i alle aldre, som har forsøgt selvmord (tilsigtet selvbeskadigelse) eller har plagsomme selvmordsovervejelser (der er dog visse eksklusionskriterier). Diagnostisk omfatter tilbuddet i praksis belastnings- og tilpasningsreaktioner samt lettere psykiske lidelser, eksempelvis depression af lettere grad.
Opgaven varetages af psykologer og sygeplejersker i samarbejde med speciallægekonsulent og sekretær. Der vil være et stort fokus på udredning af psykiatriske patienter og behandling heraf.

Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om at give vores patienter den allerbedste behandling.

Vi tilbyder:
– Spændende udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, som vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling
– Kompetente kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
– Gensidig psykologfaglig sparring samt tværfaglig sparring
– Både mono-og tværfaglig supervision
– Fleksibilitet i planlægning af arbejdstid
– Introduktion til arbejdet, teamet og Regionspsykiatrien Vest ved opstart
– Muligheder for opkvalificering/efteruddannelse

Dine primære opgaver bliver:
– Varetage individuel behandling af patienter med affektive lidelser, angstlidelser og OCD
– Varetage gruppeterapi, psykoedukation, kognitiv terapi og ACT
– Udredning
– Psykologisk testning
– Samarbejde med kommunale instanser
– Tværfagligt samarbejde med sparring og supervision

Din profil
– Har autorisation, gerne med speciale inden for psykoterapi, eller anden relevant efteruddannelse
– Har erfaring med og kompetencer indenfor udredning og testning til en bred gruppe af diagnoser og gerne erfaring indenfor selvmordsforebyggende behandling
– Gerne erfaring med og kompetencer indenfor kognitiv adfærdsterapi
– Er fagligt nysgerrig, engageret og ansvarlig
– Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
– Kan se sig selv i vores kommende rammer i Gødstrup, hvor der er fælleskontor og booking til rum
– Evner at opretholde et højt patient flow, hvor ydelser og overholdelse af udrednings- og behandlingsretten har stort fokus
– Ønsker at være med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
– Evner at arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver
– Udviser stabilitet og robusthed
– Har IT kendskab (vi bruger Elektronisk Patient Journal og Outlook)

Du kan også læse mere i funktionsbeskrivelsen her.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Heidi Schmidt på tlf. 2463 3701.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 14. oktober 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 42.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt kopi af autorisationsbevis, referencer m.m. (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Medarbejdere i omplacering har fortrinsret til samtale.

Regionspsykiatrien Vest
Regionpsykiatrien Vest er en stor afdeling i den psykiatriske udredning og behandling og har ansvaret for behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.

Herning området byder på et rigt kulturliv med spændende musik- og teateroplevelser og museer, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludbygget, med bl.a. Århus motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time.
Vi forbeholder os retten til at videresende din ansøgning til øvrige afsnit under Regionspsykiatrien Vest, såfremt vi kan se, at dine kompetencer kan bruges andetsteds. Du kan læse mere om os på www.psykiatrien.rm.dk