Psykolog til Center for Voldtægtsofre, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Gynækologisk obstetrisk Afdeling D - Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 01/08/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Barselsvikariat:
En af vores faste psykologer går på barsel, og derfor søger vi en nysgerrig, positiv og faglig stærk kollega, der har lyst til at blive en af del vores team.
Stillingen er ledig fra d. 1.10.2024, og inkluderer en arbejdsuge på 15-30 timer.

Nu har du muligheden for at prøve kræfter med en stilling som psykolog, hvis formål er at hjælpe mennesker til bearbejdning af seksuelle overgreb og voldtægt. Vi søger dig med interesse i psykotraumatologi og krisepsykologi, og som har et ønske om at arbejde målrettet med bearbejdning af seksuelle overgreb hos mennesker fra 15 år og op. For at sidde i vores behandlingstilbud som psykolog, er det vigtigt, at du tør sidde roligt i samtaler med mennesker i akut krise eller mennesker udsat for traumer og seksuelle overgreb – både for patienten såvel som for din egen skyld. Derfor er det en fordel, hvis du har erfaring fra lignende.

Center for Voldtægtsofre er en tværfaglig modtagefunktion for unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Centret udgør 1 af 9 nationale centre, og indgår i et samarbejde med de øvrige centre i Danmark. I centeret udgør vores 3 faste psykologer, 1 læge, 1 socialrådgiver, sygeplejersker og 1 sekretær. Der er tæt samarbejde mellem faggrupperne, inkl. et fast månedligt teammøde. Herudover samarbejdes med en række af eksterne aktører, politi og retsmedicinere.

Psykologer, socialrådgiver og sekretæren i teamet sidder i en mindre enhed, adskilt fra den akutte modtagelse der finder sted i Fælles Akut Modtagelse på OUH.

Om stillingen:
Som psykolog i Center for Voldtægtsofre vil du primært skulle varetage behandlingen af unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. 

Vores tilbud til akutte patienter, såvel som til voksne med senfølger efter enkeltstående seksuelle overgreb, består af traumefokuseret korttidsterapi, og vi tilbyder i Center for Voldtægtsofre et tidsbegrænset terapeutisk tilbud.

Vi har faste arbejdsopgaver i fleksible rammer, høj faglighed og lægger stor vægt på trygge, gode og positive kollegiale fællesskaber.

I vores travle hverdag forventer vi, at du kan arbejde selvstændigt. Herudover, da vi er en del af et universitetshospital, har vi et ønske om, at du brænder for at indsamle og formidle viden.

Dine arbejdsopgaver vil inkludere:

 • Visitation af patienter
 • Samtaleforløb med patienter
 • Rådgivning til patienter og pårørende
 • Koordinering med eksterne samarbejdspartnere
 • Deltage i månedligt teammøde
 • Deltage i møder med psykologer ansat ved centrene nationalt
 • Bidrage til kontinuerlig videns udvikling og kvalitetssikring på voldtægtsområdet

Du vil referere til lægefaglig leder af centeret, specialeansvarlig overlæge Bjarne Rønde Kristensen.

En dag som psykolog i Center for Voldtægtsofre:

Som psykolog i Center for Voldtægtsofre vil du dagligt have enten visiterende eller behandlingssamtaler med patienter under krav om journaliseringspligt. Til visiterende samtale udreder du for forhold i patientens liv der vurderes relevante for tilrettelæggelsen af bearbejdningen af det seksuelle overgreb. I selve behandlingssamtalen arbejder du traumefokuseret på bearbejdning af overgrebet og øge patientens indsigt i traumet og egne reaktioner.

Når du ikke har patientkontakt, vil du udføre administrative opgaver, såsom journalskrivning, korrespondancebreve eller anden form for kontakt til øvrige instanser i relation til patientens behandlingsforløb.
Du vil 1 gang månedligt deltage i et psykologmøde med centerets leder samt dine to psykolog kollegaer, og 1- 2 gange månedligt deltage i et teammøde, hvor der drøftes tværfaglige opgaver i hele centret.

Vi forsøger hele tiden at højne vores faglige standard, og derfor vil du, ligesom dine kollegaer, have mulighed for et fast antal kursusdage løbende. Herudover har vi i centeret løbende forskningsprojekter, hvor vi indsamler data, til generering af ny viden inden for voldtægtsområdet. Vi prioriterer tid til at forholde os til ny viden på området og mulige implikationer for vores daglige praksis.

Hvad vi kan tilbyde dig:

 • Oplæring i arbejdsopgaver
 • Løbende sparring ved dine psykologkollegaer
 • Efteruddannelse i begrænset omfang
 • Fleksible arbejdstider – ingen aften- eller weekendarbejde
 • Betalt fri på helligdage
 • Løbende og spændende møder/seminarer med andre instanser, eks. andre Centre for Voldtægtsofre i Danmark
 • Betaling af supervision
 • Deltagelse i sociale arrangementer

Send din ansøgning via linket på siden

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos specialeansvarlig overlæge Bjarne Rønde Kristensen på tlf. 51408916.

Ansøgningsfrist 01. august 2024. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 35, d. 27 august 2024.