Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk, er en stilling som psykolog i børne- og ungdomspsykiatri ledig fra 01.1.19.

Dette job er udløbet
Det primære arbejdsområde kan drøftes ved samtalen, men det forventes, at psykologen kan indgå i arbejdsfelter såvel i relation til børne- som til ungepopulationen i klinikken.
Kompetencer
 • Uddannet psykolog, gerne med autorisation
 • Solid testerfaring (kognitivt og projektivt)
 • Psykoterapeutisk viden og erfaring
 • Evne til at samarbejde både i forhold til tværfagligt team og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • Robusthed og engagement til at kunne indgå med psykologkompetence og kunne bidrage til klinikkens udvikling
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik
Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år og har et patientgrundlag på ca. . Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af alle psykiatriske lidelser hos børn og unge i alderen 0-17 år. Der arbejdes i teams, herunder større og mindre børn og unge. Hvert team består af psykologer, læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere.
I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af nyeste viden inden for det samlede psykologiske og psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse, herunder metodefrihed inden for givne rammer.
Fælles for klinikken er fokus på mentalisering og rammer og strukturer, som fordrer en mentaliserende kultur samt en opdateret og nuanceret faglighed.
Nærmere oplysning om klinikken finder du her.
Arbejdsopgaver
 • Psykologen indgår i undersøgelses- og behandlingsopgaver sammen med den øvrige behandlergruppe
 • Vurdering og udredning som led i børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse, herunder kliniske psykologiske undersøgelser
 • Individuelle samtaleforløb/psykoterapi, familiesamtaler og evt. gruppeforløb
 • Kontinuerlig behandlingsansvar
 • Forestå supervisions- og undervisningsopgaver
Vi tilbyder dig
 • Grundig introduktion
 • At indgå i et engageret og fagligt højt kvalificeret behandlerteam
 • Et afsnit baseret på tværfagligt team-samarbejde med de øvrige faggrupper
 • Faglig tilknytning til psykologerne ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde og de øvrige psykologer ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland
 • Deltagelse i undervisning og temadag
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af otte kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Du kan læse mere om afdelingen her.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved afdelingssygeplejerske Helle A Vibholm, 5853 8200 eller psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert, 20 23 42 82.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.
Ansøgningsfrist 01.11.18
”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer
Kontaktperson(er):
Navn: Annette Anbert
Stilling: Psykologfaglig ledende koordinator
Email: aanb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538005

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.