Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Vejle, fast stilling pr. 1. juli 2021 Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 16/05/2021 Børne- og Ungdomspsykiatri

En af vores dygtige psykologer er på vej sydpå til en uddannelse som specialpsykolog, så vi søger derfor en psykolog med relevant erfaring og bred interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske område, men især for det affektive område.

Stillingen er ledig fra 1. juli. Som psykolog i affektivt team vil du komme til at indgå i et tæt samarbejde om og med børn/unge og deres pårørende i udrednings-og behandlingsarbejdet. Der er primært tale om børn med angst/OCD, affektive og funktionelle lidelser samt akutarbejde med unge.

Affektivt team er tværfagligt sammensat team med højt fagligt niveau bestående af læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere.

Mette, en af psykologerne i teamet siger: ” Det er godt at være psykolog i affektivt team i Vejle ambulatoriet, da psykologens arbejde betyder meget i beslutningstagning for den videre behandling og opfølgning af patienten. Den psykologfaglige vurdering vægtes højt. Der er også høj grad af tværfaglighed i teamet, og der er altid mulighed for at stikke hovederne sammen uformelt og drøfte svære sager.”

Affektivt team er en del af Affektiv matrix i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland og en del af ambulatoriet i Vejle. Ambulatoriet består af i alt knap 60 behandlere, som er fordelt på 3 diagnoseopdelte teams. Behandlernes arbejde understøttes af sekretariatet, som består af ca. 10 lægesekretærer og en kontorassistent. Personaleledelsen varetages af funktionslederen, mens den faglige ledelse ligger hos teamlederne.

Dine opgaver

 • Indgå i det tværfaglige samarbejde, som primær behandler for tildelte ambulante patienter, hvor opgaverne er at gennemføre afklarende samtaler/anamneser med barn og forældre, fremlægge og drøfte egne sager på teamkonferencer. I relevante sager varetages samtaler og behandling/opfølgning.
 • Gennemføre psykologiske testninger.
 • Formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Arbejde med udgangspunkt i teamsamarbejdet og med reference til den behandlingsansvarlige læge, hvor du sammen med de nærmeste kolleger løser en række selvstændige behandlingsopgaver.
 • Arbejde med inddragelse af patient og forældre eller andet relevant netværk.
 • Dokumentere i den elektroniske patientjournal (COSMIC) for egne patienter.

Kompetencer

 • Du er psykolog – med erfaring, der matcher opgaverne i et affektivt team.
 • Du går med stort engagement ind i det inddragende samarbejde med patienter og deres pårørende.
 • Du er god til at bevare overblikket og til at strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag.
 • Du er god til at samarbejde, til at dele viden og hjælper gerne en kollega.

Vi tilbyder

 • Gode kollegaer, som står parat til at hjælpe dig i gang
 • Masser af spændende opgaver
 • Planlagt supervision
 • Gode udviklingsmuligheder
   

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede pr. 1. januar 2017 og er i Region Syddanmark fordelt på 3 matrikler (Aabenraa, Vejle og Esbjerg). Der er 3 ambulatorier fordelt på de 3 matrikler og ligeledes sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Aabenraa-delen åbnede i 2015 i nye lokaler. I februar 2017 flyttede ambulatoriet i Kolding i helt nye lokaler i Vejle. Esbjerg-delen har til huse i nyere og ny-renoverede bygninger.  

Vejleambulatoriet har Billund, Fredericia, Kolding og Vejle som optagekommuner.

Vi vægter patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde, godt humør og faglig dygtighed højt. 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt:
Lisbeth Madsen, funktionsleder,  lisbeth.madsen@rsyd.dk , mobil  2366 4333, eller Jakob Lind Bern, specialpsykolog, jakob.lind.bern@rsyd.dk , telefon 9944 6532

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Den 16. maj 2021

Samtaler vil blive holdt onsdag den 19. maj 2021 om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi tager reference umiddelbart efter en eventuel samtale.