Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Vejle, barselsvikariat Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 19/08/2020 Børne- og Ungdomspsykiatri

Psykolog med relevant erfaring og med bred interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske område, men især det affektive område, søges til ambulatoriet i Vejle.

Vi har et barselsvikariat ledigt fra 1. oktober. Som psykolog i affektivt team vil du komme til at indgå i tæt et samarbejde om og med børn/unge og deres pårørende i udrednings-og behandlingsarbejdet. Der er primært tale om unge med angst/OCD, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser samt akutarbejde.

Affektivt team er tværfagligt sammensat team med højt fagligt niveau bestående af læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere.

Affektivt team er en del af Affektiv matrix i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland og en del af ambulatoriet i Vejle. Ambulatoriet består af i alt ca. 55 behandlere, som er fordelt på 3 diagnoseopdelte teams. Behandlernes arbejde understøttes af sekretariatet, som består af ca. 10 lægesekretærer.

 Dine opgaver

 • Indgå i det tværfaglige samarbejde, som primær behandler for tildelte ambulante patienter, hvor opgaverne er at gennemføre afklarende samtaler/anamneser med barn og forældre, fremlægge og drøfte egne sager på teamkonferencer. I relevante sager varetages samtaler og behandling/opfølgning.
 • Gennemføre psykologiske testninger.
 • Formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Arbejde med udgangspunkt i teamsamarbejdet og med reference til den behandlingsansvarlige læge, hvor du sammen med de nærmeste kolleger løser en række selvstændige behandlingsopgaver.
 • Arbejde med inddragelse af patient og forældre eller andet relevant netværk.
 • Dokumentere i den elektroniske patientjournal (Cosmic) for egne patienter.

Kompetencer

 • Du er psykolog – gerne med erfaring, der matcher opgaverne i et affektivt team.
 • Du går med stort engagement ind i det inddragende samarbejde med patienter og deres pårørende.
 • Du er god til at bevare overblikket og til at strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag.
 • Du er god til at samarbejde, til at dele viden og hjælper gerne en kollega.

Vi tilbyder

 • Gode kollegaer, som står parat til at hjælpe dig i gang
 • Masser af spændende opgaver
 • Planlagt supervision
 • Gode udviklingsmuligheder
 • Byens bedste kantine og kolleger, der er klar til en snak om fodboldresultater eller kageopskrifter i frokostpausen
   

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede pr. 1. januar 2017 og er i Region Syddanmark fordelt på 3 matrikler (Aabenraa, Vejle og Esbjerg). Der er 3 ambulatorier fordelt på de 3 matrikler og ligeledes sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Aabenraa-delen åbnede i 2015 i nye lokaler. I februar 2017 flyttede ambulatoriet i Kolding i helt nye lokaler i Vejle. Esbjerg-delen har til huse i nyere og ny-renoverede bygninger.  

Vi vægter patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde, godt humør og faglig dygtighed højt.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt:
Lisbeth Madsen, funktionsleder,  lisbeth.madsen@rsyd.dk , mobil  2366 4333 (ferie uge 28-29-30), eller Michelle Larsen, psykolog, michelle.larsen2@rsyd.dk , tlf. 9994 6464.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: den 19.august 2020. Samtaler vil blive holdt mandag den 24.august 2020

Vi glæder os til at høre fra dig.