Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Ambulatoriet i Aabenraa Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 24/09/2020 Børne- og Ungdomspsykiatri

Psykolog med interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske område, men især det affektive område og gerne med erfaring fra akutarbejde, søges til ambulatoriet i Aabenraa.

Vi har en fast stilling som psykolog på 37 timer/uge til ambulatoriet i Aabenraa ledig pr. 1. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er p.t. tilknyttet det affektive team, som arbejder både med sub-akutte vurderinger og ambulante udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge i alderen 4 til 19 år vedr. depression / andre affektive lidelser, angst / OCD / funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser samt foretager screening / afklaring ift. psykosemistanke.

Dine opgaver

 • Kunne selvstændigt foretage sub-akutte vurderinger.
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde som primær behandler for tildelte ambulante patienter, hvor opgaverne er at gennemføre afklarende samtaler/anamneser med patient og forældre, fremlægge og drøfte egne sager på teamkonferencer. I relevante sager varetages samtaler og behandling/opfølgning.
 • Formidle sager på netværksmøder med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Arbejde med udgangspunkt i teamsamarbejdet og med reference til den behandlingsansvarlige læge, hvor du sammen med de nærmeste kollegaer løser en række selvstændige behandlingsopgaver.
 • Arbejde med inddragelse af patient og forældre eller andet relevant netværk.
 • Dokumentere i den elektroniske patientjournal (Cosmic) for egne patienter. 

Kompetencer

 • Du er psykolog, gerne med erfaring, der matcher opgaverne som beskrevet.
 • Du går med stort engagement ind i det inddragende samarbejde med patienter og deres pårørende.
 • Du kan arbejde selvstændigt.
 • Du er god til at bevare overblikket og til at strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag.
 • Du er god til at samarbejde, til at dele viden og hjælper gerne en kollega. 

Vi tilbyder

 • Gode kollegaer, som står parat til at hjælpe dig i gang
 • Introprogram/mentorordning
 • Sparring/supervision
 • Gode udviklingsmuligheder   

Om afdelingen:

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere med personaleansvar og specialeansvarlige overlæger med det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er den 24.9.2020. Ansættelsessamtaler afholdes den 28.9.2020 om eftermiddagen.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder og specialpsykolog Susanne Ottke, tlf. 99 44 63 30, eller specialeansvarlige overlæge Thorsten Schumann, tlf. 28 99 47 02.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm459880, og vil du se hvad Aabenraa kan byde på, så kan du følge linket her:

 

Vi glæder os til at høre fra dig.