Psykolog til Børn og Unge – Børnekræft Børn og Unge – Børnekræft søger en psykolog. Stillingen er på 21 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. oktober 2018.

Dette job er udløbet

Børn og Unge søger erfaren psykolog til at indgå i vores team for børn og unge med kræft.
Kræftbehandling af børn og unge i alderen 0-17 år er en del af Børn og Unge Sengeafsnit 1, hvor der er tilknyttet et fast team af læger og sygeplejersker med speciale i dette område.

Arbejdsfeltet vil være psykologisk støtte til børn og unge med kræft samt deres familier.
Endvidere at støtte personalet med supervision og debriefing samt være med til at udvikle afdelingen og det psykologiske tilbud på den. Som led heri deltagelse efter behov i tværfaglig drøftelse på konference.

Vi ønsker en psykolog, der er 

 • uddannet psykolog, autoriseret og med flere års erfaring derefter – gerne specialist inden for sundhedspsykologi eller psykoterapi

og har

 • erfaring indenfor børne- og ungeområdet
 • erfaring med kriseterapi
 • erfaring med tværfagligt samarbejde og teamfunktion
 • erfaring med debriefing af personale i svære patientforløb
 • lyst og evner til at udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet på området
 • lyst til at arbejde kliniknært med børn og familier

Vi er en afdeling

 • der stiller store krav til kvalitet og tager afsæt i det faglige, organisatoriske og brugeroplevede område
 • der ser tværfagligt samarbejde og teamfunktion som afsæt for høj kvalitet
 • der har et fælles værdigrundlag for vores professionelle arbejde med børn, unge, forældre og deres netværk.

Vi tilbyder

 • et fagligt engageret team af professionelle
 • et fagligt fælleskab med andre psykologer
 • en afdeling, der arbejder ud fra strategier, klare mål og handleplaner
 • en afdeling i stor udvikling og mulighed for indflydelse

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen sker ved Region Midt med tjeneste indtil videre ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Marie Rosbjerg på 7845 1401 eller psykolog Aase Agesen Nielsen på 7845 1504.

Ansøgningsfrist 24. august 2018. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 35, 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.