Psykolog til Arbejds-og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital fra 1. oktober 2021 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense

Ansøgningsfrist: 24/09/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Psykolog til Arbejds-og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital fra 1. oktober 2021

Kan du tænke dig at blive en del af psykologgruppen på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik? 

Ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er en stilling som psykolog ledig fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er en del af Odense Universitetshospital. Vi er en tværfaglig personalegruppe, der dels foretager udredning af ambulante patienter, dels udgør et universitetstilknyttet forskningsmiljø. 

Klinikkens hovedopgave er forebyggelse af erhvervsbetingede sygdomme gennem klinisk patientundersøgelse af enkeltpersoner, gruppeundersøgelser, rådgivning, formidling, undervisning og forskning. Klinikken modtager ambulante patienter henvist fra praktiserende læger og psykologer, fagforeninger og arbejdsmiljøorganisationen på virksomheder. Vi er er tværfagligt team med 1 ledende overlæge, 3 overlæger, 1 afdelingslæge, 2 yngre læger. 1 ledende psykolog, 8 psykologer, 3 projektansatte psykologer, 2 psykologstuderende samt et sekretariat med 1 ledende lægesekretær og 3 lægesekretærer og 1 forskningssekretær.

Om stillingen: Psykologens fagområde er sammenhænge mellem arbejdsmiljøfaktorer og stressrelaterede lidelser, herunder tilpasningsreaktion, angst og depression. Endvidere har afdelingen et velfunderet gruppebaseret stressbehandlingstilbud, hvor der anvendes kognitiv adfærdsterapi. Supervision samt faglig sparring indgår som en integreret del af det daglige arbejde i psykologgruppen.

Psykologens arbejde består af: Klinisk psykologisk udredning og rådgivning af henviste patienter som har en arbejdspsykologisk problemstilling, herunder mulighed for virksomhedsbesøg med rådgivning om tilbagevenden efter sygdom. Gruppebaseret behandling af arbejdsrelateret stress på baggrund af et manualbaseret kognitivt behandlingsprogram. Formidling af arbejdspsykologisk viden i form af foredrag, undervisning, rådgivning og vejledning. Mulighed for at indgå i afdelingens forskning og udvikling inden for det arbejdspsykologiske felt.

Kvalifikationer: Cand.psych., opnået autorisation og gerne specialist.

Vi ser gerne, at du har:

  • Erfaring med klinisk psykologisk udredning
  • Efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi
  • Erfaring med formidling/undervisning.

Der lægges vægt på, at du brænder for at bruge dine kompetencer i et miljø, der vægter faglig kvalitet og værdsætter nytænkning, at du kan tage faglige beslutninger og arbejde selvstændigt, men også har gode evner for at indgå i samarbejde. 

Funktionsbeskrivelse for psykolog på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik kan findes via: Http://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=84604

Andre informationer kan hentes fra klinikkens hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm390424       

Ansøgningsfrist: Fredag den 24. september 2021. Ansættelse sker efter overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn.

Ansættelsessamtale: Onsdag den 29. september 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Karen Brask på tlf. 6541 4990