Psykolog til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital fra 1. december 2022 eller efter aftale Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense

Ansøgningsfrist: 07/10/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Psykolog til Arbejds og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital.

Har du lyst til at blive en del af en velfungerende psykologgruppe der arbejder med udredning og rådgivning inden for området klinisk arbejdspsykologi?

På Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er hovedopgaven forebyggelse af arbejdsrelateret sygdom. Dette arbejde udføres gennem patientudredning, rådgivning, undervisning og forskning. Psykologgruppen er lige nu i en spændende udvikling, hvor vi arbejder med at integrere arbejdet fra vores forskningsenhed med arbejdet fra vores kliniske enhed. Vi søger nu en kollega, der har lyst til at arbejde i vores kliniske enhed i en 37 timers stilling.

I den kliniske enhed er psykologens fagområde sammenhænge mellem arbejdsbetingede belastninger og udvikling af mentale helbredsproblemer primært i form af udbrændthed, stress, tilpasningsreaktion, PTSD, depression og angst. Klinikken modtager patienter henvist fra almenpraktiserende læger, privatpraktiserende psykologer, fagforeninger og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer. Psykologens opgave er at udrede mulige sammenhænge mellem belastninger i arbejdet og det aktuelle sygdomsbillede samt at rådgive henviser om relevante behandlingstiltag, omstillinger i arbejdsforholdende som kan forebygge sygdom i fremtiden, eller om tilrettelæggelse af tilbagevenden til arbejde efter længere tids sygefravær. I opgaven ligger ligeledes mulighed for virksomhedsbesøg, ligesom den kliniske funktion varetager undervisningsopgaver. Afhængigt af dine kompetencer, vil der være mulighed for at deltage i arbejdet med vores velfunderede gruppebaserede stressbehandling, hvor der arbejdes ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk paradigme. Supervision, faglig sparring og efteruddannelse er en integreret del af det daglige arbejde i psykologgruppen.

Som noget nyt arbejder Vi aktuelt på at opnå en højere integration af samarbejdet imellem vores stærke kliniske enhed og vores velfungerende forskningsenhed. Her forventes det, at du med tiden er indstillet på at indgå i samarbejde om forskningsprojekter, der primært har fokus på Posttraumatisk stress, sekundær traumatisering og udbrændthed.

På Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er vi aktuelt 1 cheflæge der er leder af hele klinikken. Vi er derudover 1 ledende psykolog, 5 fastansatte psykologer, 5 projektansatte psykologer og 2 psykolog studerende, fordelt på hhv. den kliniske og forskningsfunktionen. Klinikken består herudover af, 3 overlæger, 1 afdelingslæge samt 2 yngre læger, 1 ledende sekretær og 4 sekretærer, herunder 1 forskningssekretær.

Vi er en afdeling der sætter fagligheden højt, men som har en uhøjtidelig og støttende samarbejdsform, på tværs af alle faggrupperne.

Kvalifikationer: cand. Psych.

Det vigtigste for os er at få en kollega der har lyst til at være en del af et fagligt ambitiøst og godt socialt kollegialt fællesskab. En kollega der kan arbejde selvstændigt og som er villig til at arbejde på at blive en dygtig fagspecialist. Vi ser derudover gerne at du har:

  • opnået autorisation
  • erfaring med psykologisk udredning
  • erfaring med formidling og undervisning
  • interesse for eller erfaring med at arbejde i videns- eller forskningsprojekter.

Kandidater som indkaldes til samtale, vil få tilsendt en mindre caseopgave som skal besvares forud for samtalen og vil blive uddybet under samtalen.   

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Jesper Pihl-Thingvad på tlf. 6541 4990

Funktionsbeskrivelse for psykolog på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik kan findes via:

Http://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=84604

Andre informationer kan hentes fra klinikkens hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm390424

Ansøgningsfrist: fredag den 7. oktober.

Ansættelsessamtaler afholdes den 13. og 14. oktober.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn.