Psykolog søges til socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling, Holmstrupgård Holmstrupgård søger psykolog med erfaring i ungdomspsykiatri til afdeling for unge med forskellige diagnoser, hovedsagligt indenfor det skizofrene spektrum, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og spiseforstyrrelser

Dette job er udløbet

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge mellem 14 – 23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 6 afdelinger samt intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdeling samt ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder bl.a. kontaktvanskeligheder (Aspergers syndrom), psykotiske vanskeligheder (skizofreni), opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), personligheds- og spiseforstyrrelser og svær selvskade.

Stillingen er tilknyttet døgnafdelingen Æblevangen, som er beliggende i Abildgade, Aarhus Nord. Afdelingens målgruppe er unge med forskellige diagnoser hovedsagligt indenfor det skizofrene spektrum, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, spiseforstyrrelser samt unge med selvskadende og selvmordstruende adfærd. Afdelingen har plads til otte normaltbegavede unge mellem 14 og 23 år. Personalet på afdelingen er tværfagligt sammensat med ca. 12 ansatte. Der er tilknyttet afdelingsleder, psykolog og speciallægekonsulent til afdelingen. Der arbejdes ud fra en psykodynamisk miljøterapeutisk referenceramme.
Psykologen indgår i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 11 psykologer og 1 socialrådgiver. Arbejdsopgaverne er dels i forhold til afd. Æblevangen og dels i forhold til tværgående opgaver internt og eksternt.

Vi søger en psykolog:

 • Der vil deltage aktivt i behandlingskonferencer og møder med samarbejdspartnere
 • Der har erfaring med forældre- og netværkssamarbejde
 • Der kan varetage både individuelle samtaler og gruppeforløb i afdelingen
 • Der har grundigt kendskab til/erfaring med arbejdet med unge med psykiatriske lidelser
 • Der kan varetage koordinerende og skriftligt arbejde
 • Der kan undervise afdelingspersonalet
 • Der har erfaring med supervision af andre faggrupper
 • Der kan arbejde selvstændigt og systematisk, men også har gode samarbejdsevner og kan se styrkerne i det tværfaglige samarbejde
 • Der kan se styrkerne i og har erfaring med at arbejde miljøterapeutisk på et psykodynamisk grundlag
 • Der evner at bevare roen og har øje for at italesætte de processer, der er i afdelingen
 • Der kan fungere som del af det interne beredskab til akutte personalesamtaler
 • Der trives med konsulentopgaver ud af huset, eksempelvis VISO

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende målgruppe
 • En tværfaglig personalegruppe, som udvikler sig
 • En organisation i udvikling, der lægger vægt på faglighed, rummelighed, respekt og samarbejde
 • Supervision og efteruddannelse

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos psykolog og leder af Rådgivergruppen Trine Paludan Malver tlf. 2016 3783, afdelingsleder Line Pyndt tlf. 7847 8780 samt på vores hjemmeside: www.holmstrupgård.dk. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.
Timetal: 37
Ansøgningsfrist: 11/11-18
Ansættelsessamtaler afholdes d. 19/11-18 og 21/11-18.