Psykolog søges til Psykologafdelingen på Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge Vi er en nyoprettet Psykologafdeling i Region Midtjyllands Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, også kaldet DOK.

Dette job er udløbet
Afdelingen varetager risikovurderinger, psykologiske undersøgelser, psykiatriske screeninger, terapiforløb og andre psykologfaglige opgaver på særligt sikrede, sikrede, delvist lukkede og åbne institutioner.

I DOK indgår Grenen, Koglen og MultifunC Midtjylland. Den primære arbejdsplads vil være på MultifunC Midtjylland i Viby ved Aarhus.

Grundet flere nye spændende opgaver søger vi endnu en psykolog med start hurtigst muligt i en tidsbegrænset stilling med mulighed for forlængelse og evt. fastansættelse på sigt.

Hos DOK arbejder vi med nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark. Uanset om de har en dom eller er kriminalitetstruede, i misbrug, selvskadende eller psykisk afvigende ved vi, at de har brug for omsorg, trygge rammer og en motiverende dagligdag.

Som psykolog i Psykologafdelingen vil du varetage psykologiske undersøgelser, screeninger og terapi på Grenen og Koglen, og på MultifunC vil du være tilknyttet Psykologteamet, hvor du foruden risikovurderinger skal lave pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) samt yde støtte på tværs af de forskellige teams.

MultifunC er et intensivt manualbaseret behandlingskoncept, der baserer sig på bl.a. adfærdspsykologiske og kognitive metoder.

Behandlingen opererer med mål i forhold til den unge selv, uddannelse, venner, fritid samt familie med det formål at reducere den unges samlede risiko for fortsat negativ udvikling. Institutionen består af fire faglige teams:

 • Psykologteam
 • Pædagogteam
 • Skoleteam
 • Familieteam

Hver især varetager vi de fagspecifikke funktioner i forhold til den samlede behandlingsindsats.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med stor politisk bevågenhed
 • Et udviklende mono- og tværfagligt fællesskab med fokus på resultater
 • En arbejdsplads, hvor sparring og faglig dygtighed er i højsæde
 • En varierende dagligdag med alsidige opgaver (udredning, testning, terapi, supervision og kursusafholdelse)
 • Oplæring og supervision

Dine opgaver

 • Screene og vurdere, hvorvidt de unge tilhører målgruppen for behandlingen på MultifunC
 • Udfærdige og fremlægge psykologiske undersøgelser/PPV’er/screeninger
 • Varetage terapeutiske forløb med unge
 • Udforme overordnede og individuelle behandlingsplaner for de unge i samarbejde med de respektive fagteams
 • Opfølgning på behandlingsplanerne på tværs af teams
 • Samarbejde med socialrådgivere i kommunerne

Dine kvalifikationer

 • Uddannet Cand. Psych.. Gerne autoriseret, men det er ikke et krav
 • Faglig indsigt i arbejdet med adfærdsforstyrrede og omsorgssvigtede unge
 • Erfaring med testning og udredning
 • Erfaring med terapi, gerne med unge
 • Erfaring i at samarbejde med sociale myndigheder
 • Gerne erfaring med kognitive og multisystemiske behandlingsformer, men ikke et krav
 • Ambitiøs, fleksibel og robust samt lyst til at skabe resultater for en målgruppe, der er udfordret og ofte opgivet af andre instanser
 • Kørekort er et krav. Der er bil til rådighed.

Praktiske oplysninger

Din primære arbejdsplads vil være på den delvist lukkede institution MultifunC i Viby ved Aarhus, men der vil også være opgaver på Grenen (Glesborg og Dalstrup) og Koglen (Stakroge). Psykologafdelingen består i øjeblikket af en afdelingsleder og to psykologer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Psykologafdelingen Julie Lund via telefon 51 62 57 19 eller e-mail: jullun@rm.dk
Du kan desuden finde informationer om DOK på http://www.dok.rm.dk og generelt om MultifunC-konceptet på http://www.multifunc.org/

Ansøgningsfrist søndag den 3. marts 2019

Ansættelsessamtalerne finder sted d. 8 marts 2019 på MultifunC, Damagervej 26 A.

Ansættelse den 1. april 2019, eller snarest herefter.

Du vil blive aflønnet efter dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Arbejdstiden er hverdage mellem kl. 08:00 – 16:00 med mulighed for fleksibel arbejdstid.

Søg via linket. Vedhæft ansøgning med foto, CV samt relevante bilag.

Nøgleord
Døgninstitution, psykologafdeling, MultifunC, Grenen, Koglen, MST, Testning, Udredning, Risikovurdering, Terapi, Supervision, Kurser

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale