Psykolog til Center for Spiseforstyrrelser ambulatorium for voksne Ved Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

Dette job er udløbet

Ambulatoriet for voksne er en del af Center for Spiseforstyrrelsers ambulatorium (CfS-amb) i Risskov, som er Århus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. CfS-amb er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center under psykiatrien i Region Midtjylland.

CfS-amb varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og i voksenambulatoriet i Risskov udredes og behandles patienter over 18 år fra den østlige del af Region Midtjylland.

Vi er et tværfagligt team bestående af 2 læger, 7 psykologer, 3 distriktssygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 1 socialrådgiver og 2 sekretærer. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Center for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen.

Alle behandlingsforløb starter med en grundig forundersøgelse. Behandlingen foregår som kombinationer af individuel og gruppebehandling i særlige behandlingstilbud som mestringsgruppe, spiseværksted, hjemmebesøg ved distriktssygeplejerske, efterbehandlingsgrupper og pårørendeaftener.

Den daglige ledelse af teamet varetages af en psykolog og en overlæge.

Der er på CfS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Psykologen indgår i psykologgruppen på Center for Spiseforstyrrelser og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med erfaring indenfor psykiatri og behandling af spiseforstyrrelser, og ansøgere med autorisation og specialistgodkendelse vil blive foretrukket.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos psykolog Kristine Godt på tlf. 7847 3320.
Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.buc.rm.dk
På BUCs hjemmeside findes også funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: den 23. januar 2017
Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 5.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format. Skulle du have problemer med dette, så kontakt Yvonne Nielsen på tlf. 7847 3459.

BUC er en afdeling under Psykiatri og Social og varetager en tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt også voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.

Vores personale samarbejder på tværs af enheder og matrikler. I alt består BUC af 8 enheder fordelt i Risskov, Viborg og Herning. Den overvejende del af vores behandling sker ambulant. De 4 hovedområder vi dækker er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Årligt startes ca. 4000 nye patientforløb, og der er kontakt med 6300 unikke Cpr.nr. Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og har 562 medarbejdere.