Psykolog til et års vikariat – Team for vurdering og udredning/Team for nyopdaget skizofreni I Viborg søger vi pr. 1. september 2017 en erfaren psykolog til en stilling delt mellem 2 teams. Den ugentlige arbejdstid er i alt 37 timer. Fast kontor i Viborg.

Dette job er udløbet

Alle nye patienter modtages i Team for vurdering og udredning, hvor de udredes og diagnosticeres. Derefter går patienterne videre til behandling i de enkelte teams. Psykologens arbejde er således både at deltage i generel udredning og senere i behandling af patienter med ny diagnosticeret skizofreni. Dette med både individuel samt gruppe terapi.

Begge teams er tværfagligt sammensat og bestående af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Krav til faglige og personlige kvalifikationer:

 • Cand. psych., gerne specialist og/eller specialpsykolog
 • Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik
 • Rutineret erfaring med psykologiske undersøgelser i forbindelse med udredning og diagnosticering samt kognitiv udredning af patienter med psykiatriske problemstillinger
 • Erfaring med behandling af patienter med ny diagnosticerede skizofreni
 • Erfaring med arbejdet som psykolog i behandlingspsykiatrien
 • Ansvarlighed og fleksibilitet
 • Gode samarbejdsevner, engagement og godt humør
 • Lyst til faglig udvikling

Vi kan tilbyde:

 • Kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er plads til faglig støtte, sparring, udvikling og diskussion
 • Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • Muligheder for relevant faglig udvikling
 • Relevant efteruddannelse
 • Mulighed for samarbejde og sparring samt faste møder med 25 psykologer, kollegaer i Skive-Silkeborg-Viborg

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos overlæge Susanne Fabricius, på tlf. 78474260 eller funktionsleder Anna Kirstine Goul på tlf. 78474360.

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget så den er os i hænde senest den 13. august 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt om eftermiddagen den 17. august 2017.

Om Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 230 mio. kr. og ca. 525 ansatte.

I Viborg har afdelingen 91 normerede sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (11 pladser+ 2 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (12 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (10 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (11 pladser) + 1 ekstra hovedfunktionsseng indtil ombygningen er færdig*
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (17 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt). Derudover rummer afsnit R1 4 hovedfunktionssenge indtil ombygningen er færdig*

*Fra september 2016 til sommeren 2017 sker der ombygning af det højhus, der rummer afdelingens sengeafsnit. Efter endt ombygning vil der være 97 normerede senge, heraf 32 retspsykiatriske. Samtidig øges antallet af lavintensive senge fra 2 til 4.

Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri.

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

– Klinik for psykiatrisk dagbehandling 
– Klinik for affektive lidelser:
Team For affektive lidelser
Team for ældrepsykiatri
Team for OCD og angstlidelser 

– Klinik for psykotiske lidelser:
Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for patienter med dom og patienter med misbrug
    Team for nyopdaget skizofreni 
– Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Affektiv team, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)