Psykiatrisk Afdeling Odense søger overlæge til besættelse pr. 1. juni 2023 eller efter aftale. Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 17/04/2023 Psykiatrisk Afdeling

​ Har du lyst til at arbejde med rehabilitering på et sengeafsnit og dermed være med til at give patienterne en ny start? Er du vores nye kollega? – hvis du ikke vil arbejde på fuld tid, er der mulighed for deltid.  

I forbindelse med at der ikke er mange patienter på afsnittet for de særlige pladser, er flere af pladserne ”ommærket” til patienter med et behov for rehabilitering og dermed er der skabt et nyt afsnit med alle de gode tanker fra de særlige pladser og en ny målgruppe af patienter.

Dermed er vi ved at skabe et rehabiliteringsafsnit for almen psykiatriske patienter, hvor vi har medtaget de gode tiltag fra ”de særlig pladser” som f.eks. et tæt samarbejde med kommunerne og misbrugsbehandling.
Denne proces vil du kunne blive en del af og dermed vil du få mulighed for at sætte dit præg på udviklingen.
Patienterne vil være almen psykiatriske patienter, som har brug for en længere varende indlæggelse mhp afklaring og rehabilitering.

Afsnittet består af 15 senge og du vil sammen med funktionslederen skulle udvikle behandlingstilbuddet og sikre et godt arbejdsmiljø på afsnittet. Heraf er p.t. 8 af sengene ”ommærket” og 7 senge er ”særlige pladser”, der arbejdes henimod at flere af sengene bliver ”ommærket”.

Personalet er tværfagligt og der er foruden dig og funktionslederen ansat specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt socialrådgiver.

Psykiatrisk Afdeling Odense:
Psykiatrisk Afdeling Odense har 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit og 3 specialiserede åbne afsnit og afsnit for de særlige pladser/”ommærkede” pladser.
Der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede.
Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Vi tilbyder:

  • Du ansættes i et afsnit som fortsat er under udvikling.
  • Du vil få mulighed for ledelsesudvikling, evt sammen med funktionslederen.
  • En stor ledelsesgruppe som du bliver en del af.
  • Du får mulighed for at deltage i relevante kurser.
  • Du får mulighed for at være med til at flytte ud i nyt byggeri sammen med OUH.

 

Vi søger:

  • Du er speciallæge i psykiatri.
  • Du har interesse for og gerne erfaring indenfor rehabilitering.
  • Du har interesse for behandling af ptt med sværere psykiatriske lidelser og evt samtidig misbrug.
  • Du har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med tværfaglig personalesammensætning.
  • Du har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikling.

 

Stillingen er vagtfri.

Krav til ansøgning: 
Ansøgningen skal indeholde følgende: fødselsdato, eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til cheflæge Sonja Rasmussen, telefon 29649759 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist: Mandag den 17.april 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 21. april 2023.

– See more at: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=197373&DepartmentId=7078&AdvertisementId=155806&IsAdPreviewRequest=true#sthash.Dmuebw8k.dpuf