Programleder – Helse Nord RHF

Dette job er udløbet

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge, hvor hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i 6 helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Foretaksgruppen har over 13.400 årsverk og en omsetning på ca 17 milliarder/år. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 90 medarbeidere er lokalisert i Bodø og Tromsø.

Vi har nylig avsluttet et 5-årig program med implementering av seks felles kliniske systemer i regionen. Dette danner grunnlaget for den videre satsingen med endring i kliniske arbeidsprosesser og forbedring av pasientforløp. Vi etablerer derfor et nytt program med en økonomisk ramme på omlag 450 millioner over 5 år. Vi har kontorer i Forskningsparken i Tromsø.

Vil du være med å modernisere arbeidshverdagen for våre ansatte?

Programleder – Helse Nord RHF

nye kliniske systemer, endret arbeidsflyt og forbedring av pasientforløp

Arbeidet har nær sammenheng med myndighetenes arbeid med “En innbygger – en journal”, og skal bidra til at klinisk personell får frigjort mer tid til pasientbehandling. Vi vil komme i kontakt med deg som har relevant ledererfaring, betydelig erfaring fra større innføringsprosjekt fra IKT sektoren og god kunnskap om spesialisthelsetjenesten.

Utfordringene er mange og store og krever en person som både “vil og kan”. Programmet har fått navnet FRESK; (Fremtidens Systemer i Klinikken) og du vil i perioder til sammen ha ansvar for i underkant av 40 personer. I tillegg kommer innleie av eksterne konsulenter.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ledererfaring fra store og komplekse organisasjoner
  • Erfaring med større innføringsprosjekt innenfor IKT
  • God overordnet forståelse av virksomhetsarkitektur og IT-arkitektur
  • God kunnskap om spesialisthelsetjenesten
  • Høyere utdanning

Ønskede personlige egenskaper

  • Strukturert, målbevisst og resultatorientert
  • Evne til å forstå komplekse sammenhenger, begrunne og forankre valg, og til å motivere andre
  • Evne til god skriftlig og muntlig kommunikasjon; presentere komplekse forhold på en forståelig måte

Helse Nord tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Programsjefen vil rapportere til eierdirektør.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Headvisor, Anders Bauge (+47 901 56 249) eller Torstein Sneisen (+47 918 88 186) for en uforpliktende innledende samtale. Alle henvendelser er fortrolig overfor oppdragsgiver i en innledende fase av prosessen. Om ønskelig kan eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, kontaktes på tlf +47 915 68 738. Søknadsfrist er 15. Oktober.