Praktiserende læger søges til nyoprettede deltidsstillinger som samordningskonsulent hos SydKIP i Region Syddanmark Praksis

Ansøgningsfrist: 15/03/2020 Sundhedsstaben

 

I Region Syddanmark er samlet de funktioner, der arbejder med kvalitet, kompetenceudvikling og samordning på praksisområdet, i en enhed, der hedder SydKIP (Kvalitet i Praksissektoren i Region Syddanmark).

Vi søger tre praktiserende læger, der vil være samordningskonsulenter i SydKIP og være med til at sætte fokus på principielle, regionale problemstillinger og opgaver, der vedrørende sektorovergange herunder kommunikation ved sektorovergange, arbejdsdeling mellem sektorer mm. 

Du vil som en af de tre samordningskonsulenter arbejde tæt sammen med koordinatoren af dette område, og der er til teamet tilknyttet sekretariatsbistand.

Dine opgaver:

Som samordningskonsulent vil du

  • Være faglige redaktører på indholdet i sundhed.dk for så vidt angår indhold med relevans for almen praksis og øvrige praksissektorer i Region Syddanmark
  • Bidrage til kommunikation om og sammenhæng i lægemidlerne i Region Syddanmark fx med hensyn til anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK) og dosisdispensering
  • Være i bindeled mellem sygehus og medarbejdere og konsulenter på sygehusene og i kommunerne i arbejdet med samordning. Det indbefatter deltagelse i periodiske møder i de lokale Praksiskonsulentordninger sammen med sygehusets ledelse og praksiskonsulenter
  • Bidrage til formidling af relevant information til praksissektoren om sundhedsvæsenet
  • Arbejde for udvikling af den elektroniske kommunikation mellem behandlere i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  • Facilitere et godt og evidensbaseret fagligt samarbejde og for en hensigtsmæssig arbejdsdeling i sundhedsvæsenet.

Samordningskonsulenterne vil løbende være i kontakt med de lokale PKO-ordninger.

Der er til stillingerne udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som kan læses her.

Løn- og ansættelsesforhold

Du ansættes i en fast stilling på seks timer ugentligt og med fleksibel arbejdstid. Løn og ansættelsesvilkår aftales efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til lægefaglig leder Lars G. Johansen eller Annemarie Heinsen, annemarie.heinsen@rsyd.dk i SydKIP i Region Syddanmark.

Hvem sender jeg ansøgningen til?

Send din ansøgning sammen med relevante bilag ved at bruge linket ”Søg nu” nedenfor.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 15. marts 2020. Vi holder jobsamtaler 23. marts 2020.