Pleje & omsorgschef til Aabenraa Kommune

Dette job er udløbet

Fremtidens velfærdsløsninger skabes med borgeren som co-pilot og i fællesskaber, hvor vi spiller hinanden gode i mødet med det enkelte menneske – og på tværs af faggrænser, organisationer og sektorer.

I Aabenraa Kommune kan du blive en del af det team, der har ledelsesansvaret for, at vi lykkedes på Social & Sundhedsområdet. Hvordan skaber vi øget Sundhed, Mestring og Fællesskabelse i et krydspres imellem stigende forventninger til god velfærd, nye opgaver, flere ældre og personer med handicap og stadigt strammere økonomiske vilkår? Og hvordan sikrer vi udbredelse af resultater og effektfulde helheder sammen med vores mange dygtige medarbejdere?

En del af øvelsen er næste fase i arbejdet med vores ambitiøse vision og organisationsudvikling. Det kigger vi på i fællesskab hen over efteråret. Og vi vil meget gerne have dig med på rejsen.

Rejsen foregår i en yderst veldrevet og udviklingsorienteret kommune. Hvor vi politisk og administrativt spiller sammen om at realisere vores fælles ambitioner om at skabe det gode liv og sund vækst i Aabenraa. Gennem udfoldelse af muligheder og samarbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Kravene til dig er, at du har bevist, at du har ledelsesmæssigt format. Det er et stort driftsområde, hvor drift og udvikling kræver vedholdende fokus.  Du har en bred viden på social- og sundhedsområdet.  Du har drive og et godt hoved, men også de rette menneskelige kvaliteter. Vi arbejder med mennesker – borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere – og vi skal kunne bruge såvel hjertet som hovedet, når vi som ledere går foran for at skabe resultater sammen!

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med en forventet årsløn i intervallet 690.000 – 720.000 kr. Dertil kommer pension.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør for Social & Sundhed, Jakob Kyndal, tlf. 7376 7333 / 2011 9250.

Den uddybende job- og personprofil oploades medio juni.

Ansøg stillingen her senest den 17. august 2016 kl. 08.00