Pharmakon søger uddannelseschef

Dette job er udløbet

Pharmakon søger en erfaren og forretningsorienteret chef til at videreudvikle vores forretningsområde målrettet den farmaceutiske industri og deres leverandører i Danmark og internationalt.

Forretningsområdet omfatter:

 • Efteruddannelsestilbud til teknikere og akademikere i den farmaceutiske industri og tilknyttede brancher.
 • Uddannelses- og konsulenttilbud til den farmaceutiske industri og sygehusapoteker om lovgivning og myndighedskrav inden for god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP).
 • AMU-kurser inden for produktion af medicinalprodukter.
 • Internationale kurser og konsulentbistand til bl.a. Norge og Rusland inden for GMP og GDP.

Området har 13 medarbejdere: Otte uddannelseskonsulenter, et sekretariat med tre medarbejdere og et GMP-træningsområde med to medarbejdere. Det er velfungerende og engagerede team med bredt funderede faglige kvalifikationer og med fokus på overholdelse af ofte korte tidsfrister.

Du refererer direkte til Pharmakons administrerende direktør og indgår i chefgruppen, der er et team med seks chefer og direktøren. Ud over ledelsesfunktionen og strategisk udvikling af forretningsområdet forventer vi, at du bidrager aktivt til den overordnede strategiske udvikling af Pharmakons samlede virksomhed. Vi er ved at lægge sidste hånd på en ny strategi, og du får en vigtig rolle i strategieksekveringen.

Vi tilbyder dig et inspirerende miljø, der sætter kunden i fokus, og hvor medarbejderne trives. Dine kompetencer, din personlighed og dit engagement bidrager til anerkendende lederskab med god kommunikation. Samtidig bidrager din stærke faglige profil til et godt forretningsmæssigt resultat.

Vi søger en person med:

 • Uddannelse som farmaceut
 • Bred erfaring fra medicinalindustrien – gerne konkret erfaring med GMP og GDP
 • Ledererfaring – gerne med situationsbestemt og anerkendende ledelsesstil
 • Økonomiforståelse, interesse og overblik
 • Gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • Lyst til at skabe læring – gerne med erfaring som underviser eller konsulent
 • Et godt netværk – lyst til at skabe gode relationer og udbygge samarbejde og partnerskab i den farmaceutiske industri
 • Fokus på kundeoplevet kvalitet og pleje af Pharmakons brand i forhold til den farmaceutiske industri.

Du har i høj grad mulighed for selv at forme indholdet i stillingen. Det forventes, at du er opsøgende, udadvendt, initiativrig, selvstændig og forandringsparat. Du er ambitiøs og resultatorienteret, og ser det som en opgave at udvikle forretningsområdet i et tæt samspil med medarbejdere, kunder og potentielle samarbejdspartnere.

Om Pharmakon
Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis med mere end 120 medarbejdere, heraf ca. 50 akademikere. Vores hovedaktivitetsområder er farmakonomuddannelsen og en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der henvender sig til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og lægemiddelindustrien, samt forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for apotekspraksis. Pharmakons konferencecenter er skabt til læring og tilbyder et miljø, der bedst muligt fremmer interaktion og formidling af kundskaber. Se mere på www.pharmakon.dk.

I 2014 blev Pharmakon kåret til Danmarks Sundeste Virksomhed, og Great Place to Work® kårede i 2016 Pharmakon som nr. 11 blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser®. Vi ved, at vi ikke skal hvile på laurbærrene og arbejder hele tiden for at fastholde de gode resultater.

Ansøgning
Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi ser gerne, at du kan tiltræde 1. maj 2017.

Du kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til administrerende direktør Lotte Fonnesbæk, mobil 2629 4947.

Elektronisk ansøgning med CV sendes senest mandag 6. marts 2017 til personale@pharmakon.dk.
Samtaler indledes i uge 11.