Ph.d. stilling til leverforskning, Esbjerg sygehus Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Lindrende Behandling

Ansøgningsfrist: 01/08/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Gruppen for Leverforskning på Esbjerg Sygehus søger en ph.d.-studerende til et ph.d.-studium med fokus på leversygdom og overvægt. Forskningsemnet ligger i krydsfeltet mellem hepatologi, endokrinologi og kirurgi. Ph.d.-stillingen kan enten varetages fuld tid eller parallelt med klinisk arbejde/uddannelse.

Hvem er vi
Som ph.d.-studerende i Gruppen for leverforskning bliver du del af en ung forskningsgruppe, der blev etableret i 2018. Gruppen er ledet af klinisk lektor Mette Munk Lauridsen og udgøres af forskere med både lægelig og sygeplejefaglig baggrund. Vi arbejder tæt sammen med flere af husets andre forskningsgrupper samt med Syddansk Overvægts Initiativ (SDOI).

I Levergruppen driver vi tre større kliniske projekter: Et projekt om overvægt og leversygdom (PROMETHEUS), et om palliativ indsats til patienter med levercirrose (LiverCare), og et projekt med fokus på hepatisk encephalopati (MindTheLiver). Gruppens medlemmer arbejder alle, i en vis grad, på tværs af projekterne, hvilket skaber en god basis for støtte og læring.

Vi er baseret på Esbjerg Sygehus og organisatorisk hører vi under SDU’s Institut for Regional Sundhedsforskning, og er en del af Esbjerg Sygehus Forskningsenhed for Mave-, Tarm- og Leversygdomme. Du kan læse mere om vores gruppe og vores projekter her.

Projektet
Som ph.d.-studerende hos Gruppen for Leverforskningen vil du være indskrevet på Det Sundhedsvidenskabelige Instituts Ph.d. Skole (se detaljer her).

Ph.d.-projektet vil være knyttet op på PROMETHEUS-projektet, der er et klinisk observationelt case-kontrol studie startet i 2018. Projektet udføres i tæt samarbejde med Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS) på SDU, og inkluderer personer med overvægt, som undersøges grundigt for leversygdom. Aktuelt er næsten 300 inkluderede, og målet er at nå 600.

Du kan læse mere om ATLAS, som vi er en del af, her.

Hvad indebærer stillingen
Du kan selv, inden for visse rammer, være med til at forme det videnskabelige indhold i stillingen. De emner vi har fokus på, er opdagelse af cellulære mekanismer bag udviklingen af overvægtsrelateret leversygdom, biomarkører, livskvalitet, stigmatisering og hjernefunktion.

Som ph.d.-studerende ville du skulle oplæres i og varetage procedurer som

  • ultralyd af lever
  • leverstivhedsmåling
  • leverbiopsi

og forventes, efter oplæring, at kunne varetage leverbioptering af cirka fire projektdeltagere per uge.

Du tager også del i

  • rekruttering af deltagere til projektet.

Derud over kommer træning i mere generelle forskningsopgaver som

  • data management og statistik
  • udformning af videnskabelige artikler samt
  • deltagelse på videnskabelige møder og konferencer.

Som ph.d.-studerende forventes det også du varetager undervisningsopgaver og opnår 30 ECTS-point ved kursus- eller konferencedeltagelse. Læs mere på ph.d. skolens hjemmeside.

Løn og økonomi
Du vil få løn i henhold til overenskomst.

Starttidspunkt
Gerne i løbet af efteråret/vinteren 2024.

Krav til ansøger

  • Du skal have lægefaglig baggrund – gerne KBU, introlæge eller under hoveduddannelse.
  • Det er en fordel hvis du har stiftet bekendtskab med forskning tidligere.
  • Være god til selvledelse og have lyst til procedurer.

Kontakt
For mere information kan du kontakte forskningsleder Mette Munk Lauridsen på mette.enok.munk.lauridsen@rsyd.dk.