Ph.d.-forløb til Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Ph.d.-forløb på Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Dette job er udløbet

Ved Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjælland Universitetshospital, Roskilde opslås et ph.d.-forløb i tilknytning til forskningsprojektet ”Effekt og sikkerhed af standard behandling af reumatoid artritis sammenlignet med biologisk behandling” med start den 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Ph.d.-projektet skal udføres i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Sjælland, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet i København og Bristol Medical School ved University of Bristol, UK.

Vi ønsker i dette projekt at integrere forsøgsresultater af eksisterende forsøg, der belyser biologiske og traditionelle lægemidlers effekt hos gigtpatienter, i én stor netværks-metaanalyse. Ved hjælp af en sådan analyse er det muligt, at foretage sammenligninger mellem lægemidler, der ikke er undersøgt sammen i eksisterende kliniske studier (indirekte sammenligninger). Formålet er at vurdere, om effekt og bivirkninger af de enkelte behandlinger kan rang ordnes. Projektets resultater forventes således at kunne bidrage til den overordentlig vigtige prioriteringsdebat i sundhedsvæsenet.

Vi kan tilbyde et spændende videnskabeligt arbejdsmiljø med god faglig vejledning og mulighed for at erhvervelse af en solid forskeruddannelse.

Der er på nuværende tidspunkt bevilliget fondsmidler, svarende til to års ansættelse. Under projektforløbet skal der således ansøges om finansiering af det 3. projekt år.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en motiveret læge, farmaceut eller kandidat i folkesunhedsvidenskab med forskningsmæssig erfaring og interesse for farmakologi og medicinsk statistik. Konkret viden om metaanalyseteknikker er ingen forudsætning, men vil skulle tilegnes i løbet af studiet, bl.a. i form af et kursus ved Bristol University.

Der forligger et oplæg til ph.d.-projektet, som ansøgeren forventes at gøre færdigt, så indskrivning som ph.d.-studerende kan finde sted senest tre måneder efter tiltrædelse.

Information om indskrivning ph.d.-uddannelsen: http:// http://healthsciences.ku.dk/phd

Ansættelsen
Ansættelsen er tidsbegrænset og sker ét år ad gangen. Tjenestestedet bliver Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Ansøgningen
En motiveret ansøgning, cv, publikationsliste samt kandidatbevis med karakterudskrift som én samlet pdf fil skal senes senest 1.november 2017. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

English version

Position as PhD student at the Clinical Pharmacological Unit, Zealand University Hospital, Roskilde, Denmark

The Clinical Pharmacological Unit at the Zealand University Hospital in Roskilde invites applications for a PhD position as part of the research project “Effect and safety of standard treatment of rheumatoid arthritis compared to biological treatment” starting January 1st, 2018 or soon thereafter.

The PhD project is a collaboration between the Clinical Pharmacological Unit in Roskilde, Denmark, the Rheumatology Department at the University Hospital of Copenhagen, Denmark and Bristol Medical School at the University of Bristol, UK.

The overall purpose is to integrate experimental results of existing randomized clinical trials on the effects of biological and traditional anti-rheumatic drugs in network meta-analyses. Using such an approach allows us to make comparisons between drugs that have not been compared directly in clinical trials (indirect comparisons). The purpose is to rank different treatments according to their efficacy and side effects and thereby contribute to the priority debate in the health service.

At present, funding has been granted for two years of employment. Thus, the PhD student will have to apply for funding for the third project year.

Key information on rules and regulations that govern the PhD programme at the University of Copenhagen can be found at: http://healthsciences.ku.dk/phd

Qualifications

Candidates should hold a Medical Degree, a Master of Pharmaceutical Sciences or a Master of Science Degree. In addition, we require some research experience, insight in medical statistics, interest in pharmacology and good English skills.

Salary and appointment terms

Salary and appointment terms are consistent with current Danish rules in the field.

Application procedure

All applications received by November 1st, 2017 will be considered.

The ideal application consists of a single PDF document that includes a letter of motivation, your CV, a list of courses you took in your master program (including short content descriptions), a copy of your master thesis (if already completed), a list of publications (if available), and the name of a scientist who can provide a recommendation if asked by us.

Kontaktperson(er):
Navn: Gesche Jürgens
Stilling: Overlæge
Email: gju@regionsjaelland.dk
Telefon: 47323242

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.