Paamiut – Læge søges Det Grønlandske Sundhedsvæsen er rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse. Det er af både medicinsk og kirurgiske sygdomsbehandlinger, og uanset om borgerne er bosat i en by eller bygd, så forsøger vi at give samme sundhedstilbud til alle.

Dette job er udløbet

Du får et fagligt rigtig spændende job, hvor din faglighed og alsidige erfaring kommer i brug. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter, fysioterapeuter og det lokale personale, f.eks. kræver patientarbejdet i mange tilfælde tolkebistand.

Størstedelen af din arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet. Desuden indlægger og behandler du og det øvrige personale selv infektionsmedicinske og psykiatriske patienter. Der kan forekomme enkelte småkirurgiske indgreb, men der forventes ingen kirurgiske kompetencer af dig.

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har rejsende speciallæger inden for forskellige grene af kirurgi, mediciner, pædiater, psykiater og øre-næse-hals. Disse servicerer regionens borgere enten ved fysisk besøg eller telemedicinsk. I vagten har du altid mulighed for at drøfte dårlige patienter med overlægerne i Nuuk.

Hvem er vi?
Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde samarbejdende og fagligt dygtige medarbejdere, som får ting til at lykkedes sammen.

Paamiut Sundhedscenter har en veludstyret operationsstue og skadestue samt daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd.

Hvem er du?

  • Gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper
  • Åbensindet og fleksibel arbejdstilgang – du skal være indstillet på at løse opgaver på en anden måde end du måske er vant til
  • Som person er du motiverende, kommunikerende og imødekommende

Paamiut
Ved mundingen af Kuannersooq-fjorden, ligger byen Paamiut, også kaldt havørnens rige, med sine 1.600 indbyggere. Paamiut betyder befolkningen ved fjorden og er knyttet til havet. Hovedbeskæftigelsen for Paamiut er fiskeri. Her findes Grønlands maritime uddannelser, ligesom du er tæt på natur, et rigt dyreliv og fantastiske bjerge.

Tiltrædelse
Vi tilbyder et vikariat efter aftale i starten af 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til – og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via linket “Søg job”

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Jesper Olesen på tlf. (+299) 53 05 08 eller på e-mail: jeol@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@peqqik.gl

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 24. januar 2019