På Kirurgisk Afdeling A, OUH Svendborg Sygehus har vi 2 Introduktionsstillinger i Kirurgi ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 Kirurgisk Afdeling A Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 05/12/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

 

Kirurgisk Afdeling A er en afdeling fordelt på 3 matrikler, Nyborg, Odense og Svendborg.

Der er ca. 340 ansatte, heraf ca. 45 speciallæger og 25 yngre læger ansat i den samlede afdeling.

Kirurgisk Afdeling A har i alt 64 senge og afdelingen har 85.000 – 90.000 behandlinger/kontakter om året. Kirurgisk Afdeling A har et samlet løn- og driftsbudget på 256 mio. kr. Stillingen indbefatter funktion i Svendborg og Nyborg med hovedfunktion i Svendborg.

 

Afdelingens fagområder omfatter gastrointestinal endoskopi, benigne gastrointestinale lidelser, benigne lever/galdevejslidelser, herniekirurgi, benign og malign kolorektal kirurgi.

 

Introduktionslægen indgår i forvagtslaget i Svendborg, som er 12-skiftet med dagarbejde og aften-nattevagt.

Som introduktionslæge i afdelingen vil man i løbet af ansættelsen blive oplært i gastrointestinal endoskopi, analkirurg galdevejs- og herniekirurgi jf. målbeskrivelsen for introduktionsstilling i kirurgi.

 

Introduktionslægen vil ud over de obligatoriske kurser få tilbudt yderligere et relevant kursus på 2 – 3 dage efter individuel aftale.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af aftale om lokal løndannelse for yngre læger m.fl.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

 

Yderligere oplysninger:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

ledende overlæge Claus Christian Vinther, mail claus.vinther@rsyd.dk eller tlf. 28151548

eller uddannelsesansvarlig overlæge Lasse Bugge, mail lasse.bugge@rsyd.dk tlf. 30433552.

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram fremsendes pr. mail ved anmodning.

 

Ansøgningsfrist:

Der er ansøgningsfist søndag den 5. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt på OUH, Svendborg Sygehus den 16. december 2021.

Du bedes søge stillingen via Region Syddanmarks jobportal.

 

OUH’s internetside, Facebook og Linkedin kan du læse mere om afdelingen.