På Kirurgisk Afdeling A, OUH og Svendborg Sygehus har vi 2 introduktionsstillinger i kirurgi ledig til besættelse pr. 1. september 2019 Kirurgisk Afdeling A Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 01/05/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Kirurgisk Afdeling A er en afdeling fordelt på 3 matrikler, Nyborg, Odense og Svendborg. 

 

Der er ca. 340 medarbejder, heraf ca. 45 speciallæger og 25 yngre læger ansat i den samlede afdeling. Der er i alt 85 senge og 36.000 ambulante kontakter. Afdelingen har et samlet løn- og driftsbudget på 214 mio. kr. 

 

Stillingen indbefatter funktion i Svendborg og Nyborg med hovedfunktion i Svendborg. 

Afdelingens fagområder omfatter gastrointestinal endoskopi, benigne gastrointestinale lidelser, benigne lever/galdevejslidelser, herniekirurgi, benign og malign kolorektal kirurgi. 

 

Introduktionslægen indgår i forvagtslaget, som er 9-skiftet med dagarbejde og aften-nattevagt.  

Som introduktionslæge i afdelingen vil man i løbet af ansættelsen blive oplært i gastrointestinal endoskopi, analkirurgi, galdevejs- og herniekirurgi. 

Introduktionslægen vil få tilbudt relevante kurser som f.eks. gastrointestinal UL kursus, endoskopikursus m.m. 

 

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse. 

 

Løn- og ansættelsesforhold: 

I henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af aftale om lokal løndannelse for yngre læger m.fl. 

 

Yderligere oplysninger: 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Claus Christian Vinther, mail claus.vinther@rsyd.dk eller tlf. 28151548 eller uddannelsesansvarlig overlæge Lasse Bugge, mail lasse.bugge@rsyd.dk tlf. 30433552. 

 

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram fremsendes pr. mail ved anmodning.

 

Ansøgningsfrist:  

Onsdag d. 1. Maj 2019 kl. 12:00. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Nyborg tirsdag d. 7. Maj 2019. 

 

Du bedes søge stillingen via Region Syddanmarks jobportal.

 

OUH´s internetside -Kirurgisk Afdeling A, Facebook og LinkedIn kan du læse mere om afdelingen.