Overvejer du at blive radiolog – Introduktionsstilling i Esbjerg! Røntgen, Scanning og Nuklearmedicinsk Afdeling

Ansøgningsfrist: 14/06/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Vi søger en introduktionslæge til Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin, Syddansk Universitetshospital, Esbjerg og Grindsted Sygehus, med start pr. 1. september 2024.

Vi er en afdeling, der vægter stor faglighed, et godt arbejdsmiljø med højt til loftet og gode grin. Vi har fokus på et gensidigt forpligtende uddannelsesmiljø, hvor der er fuld adgang til supervision og feedback, og hvor de uddannelsessøgende læger bidrager til afdelingens udvikling med løbende undervisning. Du vil være tilknyttet en fast vejleder. Der vil også være mulighed for at engagere sig i afdelingens forskningsprojekter eller gennemføre nye projekter; vores målsætning er at alle uddannelseslæger gennemfører et forskningsforløb.

Afdelingen har i de senere år gennemgået en omfattende renovering, herunder udvidelse af den nuklearmedicinske sektion til 3 PET-CT-skannere, nyt MR-center samt en radiologisk enhed placeret i den fælles akutmodtagelse (FAM). Foruden PET-CT råder vi over 5 MR-skannere og 4 CT-skannere, hvoraf den ene udgør én ud af kun to photon couting CT-skannere i Danmark. Desuden har vi fuldt udstyrede UL- og interventionsrum inkl. UL i FAM samt konventionelt røntgen- og mammografiudstyr. Du vil stifte bekendtskab med alle modaliteterne under dit ophold.

Afdelingen er organiseret i 7 områder med ledende / specialeansvarlige overlæger inden for følgende subspecialer:

  • Abdominal-/uroradiologi
  • Interventionsradiologi
  • Muskuloskeletal radiologi
  • Medicinsk radiologi incl. FAM-funktion
  • Neuroradiologi
  • Mammaradiologi
  • Nuklearmedicin

Vi har enheder i Esbjerg, Grindsted og Brørup og udfører i alt ca. 220.000 undersøgelser årligt. Dit arbejdssted vil være i Esbjerg.

Sygehuset er pr. 1. september 2022 overgået til at være universitetshospital med kandidatuddannelse i medicin, som bringer os i selskab med de 4 øvrige universitetshospitaler i landet. Sygehusets ambition er at skabe Danmarks bedste lægeskole i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

Arbejdet planlægges i henhold til Region Syddanmarks uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i radiologi fra maj 2023. Du kan forvente, at din ansættelse planlægges med ophold i alle sektioner med fokus på uddannelse, herunder fokusdage i mammografi og nuklearmedicinsk sektion.

Stillingen er vagtfri. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der indhentes Børneattest. 

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning.

Hvis du har spørgsmål eller har lyst til at se afdelingen er du velkommen til kontakte cheflæge Rikke Beese Dalby (Rikke.Beese.Dalby@rsyd.dk</a>; tlf. 3062 8065), uddannelsesansvarlig overlæge Tina Ormstrup (Tina.Elisabeth.Jensen.Ormstrup@rsyd.dk) eller UKYL Marwah Salih (Marwah.Saad.Salih.Salih@rsyd.dk).

Sygehusets visioner og mål kan rekvireres hos administrativ medarbejder Nu Nu Tial Ku (Nu.Nu.Tial.Ku@rsyd.dk).

Ansøgningsfrist: den 14. juni 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. juni 2024.

Om Sygehuset

Esbjerg Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Grindsted Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

  • Patient og kundefokus
  • Det hele sygehus
  • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.