Overlægestilling tilknyttet klinisk professorat i ernæring ved Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) Steno Diabetes Center Aarhus søger en overlæge i tilknytning til et klinisk professorat i ernæring ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Stillingen kan kun søges af ansøgere, der samtidigt søger det kliniske professorat.

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er Region Midtjyllands nye specialiserede videns- og kompetencecenter inden for diabetes, og er pr. 1. januar 2018 etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden. Centret er placeret både fysisk og organisatorisk ved Aarhus Universitetshospital.

Steno Diabetes Center Aarhus skal udvikles til at være et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning, hvilket skal ske i samspil med Aarhus Universitet, de øvrige Steno Diabetes Centre samt andre danske og internationale forskningsmiljøer. Herigennem skal Steno Diabetes Center Aarhus være omdrejningspunkt for diabetesforskning rettet mod nye behandlings- og forebyggelsestiltag.

SDCA vil være en integreret del af sundhedsindsatsen i regionen og skal initiere et styrket samarbejde mellem de relevante parter på diabetesområdet, det vil især sige regionshospitalerne, kommunerne og almen praksis.

Om jobbet
SDCA vil fremover varetage den ambulante behandling af alle patienter med diabetes ved Aarhus Universitetshospital (AUH). Det vil ske i tæt samarbejde med det øvrige endokrinologiske speciale og det pædiatriske speciale ved hhv. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling og Afdelingen for Børn og Unge ved AUH.

Herudover skal SDCA udvikle og tilbyde nye supplerende behandlingstilbud til diabetespatienter fra hele Region Midtjylland med en særskilt bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Som overlæge og klinisk professor inden for ernæring vil du få til ansvar at udvikle centrets indsats inden for ernæring og forebyggelse af fedme – klinisk og grundvidenskabeligt – og omsætte viden til kliniske aktiviteter og forebyggelsestiltag.

Du vil på sigt få tilknytning til et af de specialiserede teams inden for diabetesbehandling, som planlægges etableret ved centret.

Overlæger ved centret indgår naturligt i den præ- og postgraduate uddannelse ved SDCA.

Kvalifikationer
Ansøger skal være overlægekvalificeret og besidde dansk speciallægeautorisation indenfor endokrinologi eller pædiatri med faglige kvalifikationer inden for diabetes. Ansøger skal have høj faglig kompetence og dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for ernæring og diabetes. Der lægges vægt på erfaring som forskningsleder og underviser. Endelig lægges der vægt på akademisk redelighed, åbenhed, beslutningsdygtighed, samt evner for samarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold 
Tiltrædelse forventes at ske pr. 1. september 2018 eller snarest muligt efter afsluttet professorbedømmelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital. Ansættelsen i det kliniske professorat sker ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansøger til overlægestillingen skal samtidigt søge den tilknyttede stilling som klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet. Se opslaget til det kliniske professorat

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningschef Niels Jessen, 2859 6352 eller centerdirektør Troels Krarup Hansen, 6167 9616 og via følgende link:

Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er onsdag den 20. juni 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.