Overlægestilling i Lokalpsykiatri Tønder ledig pr. 1. september 2021 Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 03/05/2021 Psykiatrisk Afdeling

Vi søger en speciallæge, som brænder for ambulant psykiatri og behandling af psykotiske sygdomme.

Er du nyuddannet psykiater og har lyst til at arbejde i Sønderjylland, hvor der er storslået natur med marsk og eng, pulsen slår stille og roligt, historiske omgivelser og havet er lige i baghaven – kun tre timer væk fra pulserende Hamburg, København og Aarhus – så læs videre her.

Vores nuværende overlæge har efter flere års ansættelse valgt at gå på pension og vi søger nu en ny overlæge, som har mod og lyst til at arbejde i lokalpsykiatrien i Tønder.

Jobbet giver mulighed for at afprøve dine karrieremuligheder som overlæge i et trygt og professionelt miljø.

Alternativt er du nået til slutningen af din karriere og vil som senior gerne arbejde med en god work/life balance, hvor vi som arbejdsplads kan tilbyde gode arbejdsvilkår og være imødekommende i forhold dine evt. særlige behov.

 

Om stillingen

Som overlæge har du faglig ledelse og ansvar for drift og udvikling i samarbejde med funktionsleder med reference til afdelingsledelsen.

Du indgår i tæt samarbejde med afdelingens ledergruppe bestående af afdelingsledelsen, funktionsledere og overlæger.

Du indgår i afdelingens samlede gruppe af overlæger. Vi fokuserer på social kapital og fælles opgaveløsning med stort fokus på supervision af den kommende generation.

Du har ansvar for undervisning og vejledning af yngre læger i det daglige arbejde.

Du indgår i bagvagtslaget med ca. 2-3 vagter pr. måned. Vagtbelastningen er begrænset og uden for tjenestested. Bagvagtsfunktionen varetages alle hverdage indtil kl 14 af overlæge i psykiatrisk FAM.

Planer for psykiatrien i Region Syddanmark kan ses på www.regionsyddanmark.dk

 

Vi tilbyder

Godt lægefagligt arbejdsmiljø og personale med erfaring

Teamsamarbejde med erfaren og kompetent funktionsleder

Mentorordning med ugentlige sparringsmøder

Vejledning og supervision af overlægefunktionen

Mulighed for lederuddannelse og psykoterapeutisk uddannelse

Fleksibel arbejdstid med mulighed for hjemmearbejdsdage

Mulighed for forskningssamarbejde

Tæt faglig forankring med hovedfunktionen i Abenraa

Bosætningshjælp og jobmuligheder til evt. ægtefælle

Overskuelig praksisområde, hvor vi kender hinanden og vores samarbejdspartnere

En afdeling hvor faglighed og etik er nøgleord

Bosætningshjælp og jobmuligheder til evt. ægtefælle eller god mulighed for at pendle til flere større byer i området med udbygget vejnet og effektiv offentlig transport.

 

Dine kvalifikationer og præferencer

Gerne bred almenpsykiatrisk og distriktspsykiatrisk erfaring/interesse, samt psykoterapeutisk uddannelse og/eller erfaring, men vi er også klar på at hjælpe helt unge speciallæger afsted, som søger udfordringer.

Flair og interesse for faglig ledelse og samarbejde med sengepsykiatri, socialpsykiatri, bosteder, misbrugscenter og jobcenter.

Visionær om at skabe sammenhængende og helhedsorienterede behandlingsforløb for den psykiatriske patient.

Lyst og evne til at bidrage til udviklingen af den samlede psykiatri.

 

Om lokalpsykiatrierne ved Psykiatrisk afdeling Aabenraa

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har 4 lokalpsykiatrier beliggende i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev. Der er i alle lokalpsykiatrier etableret opsøgende psykoseteams og almenteams. Herudover er der teams, som går på tværs af lokalpsykiatrierne. OPUS Aabenraa for patienter med ny debuteret skizofreni, klinik for selvmordsforebyggelse i Aabenraa, DAT-team i Haderslev og mentaliseringsbaseret gruppeterapi i Sønderborg. Oligofreni team og ældrepsykiatrisk ambulatorium i Aabenraa.

Døgnbehandlingen er beliggende på matriklen i Aabenraa i forlængelse af Sygehus Sønderjylland Aabenraa, hvortil der er tæt samarbejde. Der er Fælles Akut Modtagelse med 3 FAM-pladser, psykiatrisk mobil skadestue og 92 sengepladser fordelt på 6 integrerede åben/lukkede afsnit. Lokalpsykiatrien i Tønder har ca. 460 patienter indenfor alle psykiatriske diagnosegrupper.  Der er ca. 23 medarbejdere, herunder 2 fuldtids 1. reservelæger.   

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FAS

Send din ansøgning senest 3. maj 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt fredag d. 7. maj 2021 i Tønder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos konstitueret ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen tlf. 28994640 Klaus.Muller-Nielsen@rsyd.dk.

Læs mere om området her https://www.romo-tonder.dk/toender-guiden/