Overlæger til Mave-, Tarm- og Brystkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt med tjeneste på variceklinikken, Regionshospitalet i Silkeborg To stillinger som overlæger, alternativt afdelingslæger ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg med tjeneste i varice klinikken, Regionshospitalet i Silkeborg, er ledige til besættelse 1. maj 2019 eller efter aftale. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet
Om stillingerne
Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi.Stillingerne er uden vagtforpligtigelse og afdelingen har 6 lukke uger om året. Arbejdsområdet er udredning og behandling af venøse sygdomme.Vores forventninger er, at ansøger er fagligt velfunderet, åben og udadvendt med flair for god dialog og samarbejde. Der vil være gode muligheder for faglig udvikling og forskning.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Al offentlig varicebehandling i Region Midtjylland varetages af Hospitalsenhed Midt, og denne funktion planlægges fra april 2019 samlet på Regionhospitalet Silkeborg til udførelse af faste speciallæger. Klinikken planlægges til årligt at at håndterer omtrent 6000 henvisninger og omtrent 2500 behandlinger. Disse er varemebehandlinger med RFA- eller Laser teknik, skumbehandlinger og få traditionelle åbne kirurgiske operationer.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Franz von Jessen på telefon 7844 5612 eller til den lægefaglige direktør Claus Brøckner Nielsen på telefon 7844 1003.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 24. februar 2019 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. marts 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.