Overlæger i ortopædi til Kirurgisk Center Landssygehuset, Færøerne

Dette job er udløbet

Vi søger to overlæger med speciale i ortopædi til Kirurgisk Center på Landssygehuset til besættelse snarest muligt.

Du har, som ortopæd, mulighed for at komme på Landssygehuset i længere eller kortere perioder, vi er behjælpelige med praktiske forhold, så som rejse og anskaffelse af bolig.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 160 senge, fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik.

Kirurgisk Center er sektioneret i parenkymkirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik med separate bagvagtsberedskaber. Desuden har vi specialefunktioner indenfor øjne og øre-, næse- og halssygdomme samt tandklinik. Derudover er der faste konsulenter indenfor mammakirurgi og urologi. Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for afdelingens specialeområder. Herudover er der oprettet et mellemvagtslag med 3 reservelæger. Desuden er der varierende antal introduktionslæger indenfor specialerne. Kirurgisk Center har omkring 190 ansatte, fordelt på ca. 130 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens ortopæderne har ansvaret for de ortopædiske patienter inkl. nyhenvisninger.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor det ortopædkirurgiske område.
 • Varetage alle kliniske ortopædkirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation, også til udlandet.
 • Bagvagtsfunktion.
 • Beskrive og evaluere mål for det ortopædiske speciale, indenfor de gældende økonomiske rammer.
 • Implementere, og evt. justere udarbejdede ortopædiske patientforløbsbeskrivelser.
 • Undervise andre på afdeling, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger.

Kvalifikationer

 • Speciallæge i ortopædi med bred ortopædkirurgisk erfaring.
 • Høj faglig ekspertise.
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt.
 • Lyst og evner til at formidle viden til andre på afdelingen og kan begå dig socialt i afdelingens team.
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirurgisk centerledelse, ledende overlæge, Eyðfinnur Olsen, tlf.: +298 304500 lokal 5100, e-mail: lseydol@ls.fo eller ledende oversygeplejerske, Poula Reinert Petersen, tlf.: +298 304500 lokal 5102, e-mail: PouRe@ls.fo.

Ansøgningsfristen er 1. august 2018.

Dokumentation for uddannelse og videnskabelige arbejder i original version medbringes ved evt. samtale.

Læs mere at om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:
www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.faroeislands.com
www.torshavn.fo
www.visittorshavn.fo
www.framtak.com