Overlæger til fast vikariat hver 6. weekend på Bornholms Hospital Vi søger fagligt bredt funderede anæstesiologiske-speciallæger til døgndækning på anæstesiafdelingen fra fredag morgen til mandag eftermiddag minimum hver 6. uge. Stillingerne med attraktiv løn ønskes besat efter aftale.

Dette job er udløbet

Arbejdet omfatter operationsgang, intensiv og akutmodtagelse samt akuthjælp i huset herunder på fødegangen. I vagten er der et kvarters ”turbo”-tilkald pga. sectio- og traumekaldsfunktion. Der stilles vagtlejlighed til rådighed.

Vi dækker anæstesi til mange specialer herunder, ortopædi, kirurgi, Gyn/Obs, urologi og ØNH. Om fredagen er der normalt ikke planlagte anæstesier, men om mandagen er man med til at bedøve det elektive program – som regel 2-3 lejer.

Vi vil især lægge vægt på erfaring, engagement, fleksibilitet og bred faglighed.

Der vil på mange af vagterne være en del ledige stunder, så jobbet egner sig godt til, hvis man samtidig har andre opgaver (forskning, uddannelse etc.) man kan tage sig til, da det er begrænset hvor langt væk, man kan være fra Hospitalet, grundet det korte tilkald. Der stilles el-cykel til rådighed, så det er muligt at cykle i byen og købe ind.

Attraktiv løn følger overenskomst for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Derudover betales transport svarende til 1 retur-flybillet samt taxatransport mellem lufthavnen og Bornholms Hospital.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse.

For yderligere information kan ledende overlæge Anders Rothe kontaktes på tlf.: 38 67 19 18 / 25 30 97 07 eller oversygeplejerske Lene Kragskov Andersen på tlf.: 38 67 14 02.

Ansøgningsfrist:  

Ansøgning, CV og relevant dokumentation sendes via linket her på siden senest søndag den 23. april 2017, kl. 12:00.  

Ansættelsessamtaler holdes i uge 17 og evt. også i uge 18.

Læs om Bornholms Hospital på http://www.bornholmshospital.dk/