Overlæge/afdelingslæge til Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Har du særlig interesse for og erfaring med almen gynækologi – så kan vi tilbyde dig en stilling som overlæge eller afdelingslæge fra 01.05.17 eller efter aftale.

Lidt om afdelingen

Gynækologisk obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager gynækologiske obstetriske funktioner bredt, dog ikke inkontinens- og cancerkirurgi.

Gynækologisk ambulatorium har behandlingsstuer til dysplasipt. og minihysteroskopier. Afdelingen råder over syv ugentlige operationslejer. Afdelingen har regionsfunktion i vulvodyni og center for voldtægtsofre.

Afdelingen har ca 1550 fødsler, og har et tæt samarbejde med neonatalafdelingen omkring for tidligt fødte børn.

Fertilitetsklinikken varetager alle advancerede behandlingstilbud og har regionsfunktion i IVF.

Afdelingen er bemandet med ca. 27 læger: 1 ledende overlæge, otte overlæger, seks afdelingslæger, 3-4 1. reservelæger, fire introduktionslæger og 4-5 læger i hoveduddannelse til almen medicin. Desuden er der tre Ph.d. studerende i afdelingen.

Stillingens funktion og ansøgers ønskede kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i gynækologi og obstetrik – med interesse for almen gynækologi. Hvis du kan varetage prolapskirurgi eller har interesse i at tilegne dig kompetencen, vil det være en fordeI.

Vi har fokus på gode samarbejdsevner og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde.

Afdelingen deltager i uddannelsen af læger, jordemødre og sekretærer, hvorfor du kan forvente, at skulle undervise.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Speciallægen kan ansættes som overlæge eller afdelingslæge efter kvalifikationer.

Speciallægen går i tilstedeværelsesvagt i 12-skiftet etholdsdrift.

Ansøgningen opbygges ud fra de syv lægeroller og cv vedlægges.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lisa Bang, 59 48 42 51.