Overlæge/afdelingslæge til Enhed for Planlægning

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være med til at forme morgendagens sundhedsvæsen? Vil du gerne være med til at sætte dagsordenen i sundhedsvæsenet? Og har du mod på at indgå i et tværfagligt team, der skal være med til at løfte indsatsen? Så tilbyder vi et rigtig spændende job, hvor du har gode muligheder for at udvikle dig både administrativt og lægefagligt.

Om os
Enhed for Planlægning har fokus på at sætte faglig retning, og skabe kvalitet og sammenhængende patientforløb. Vi beskæftiger os med planlægning og udvikling inden for sygehussektoren og det borgernære sundhedsvæsen. Vi er cirka 40 medarbejdere med en bred faglig sammensætning, herunder flere læger.

Opgaverne inden for det borgernære sundhedstilbud er bl.a. krav og anbefalinger til kvaliteten i de kommunale akutfunktioner, faglige anbefalinger inden for kronisk sygdom, rehabilitering og genoptræning, og demens. Sygehusplanlægning omfatter bl.a. specialeplanlægning, faglig rådgivning om regionernes sundhedsplaner, og større udviklingsopgaver inden for faglige områder, aktuelt f.eks. en række indsatser i kræftplan IV. Enheden varetager herudover løbende opgaver inden for rådgivning og planlægning i de enkelte fagområder bl.a. inden for hjerte, diabetes, kræft og psykiatri.

Vi rådgiver myndigheder, regioner samt kommuner, og er i tæt dialog med patientorganisationer og øvrige aktører i sundhedsvæsenet.

Dit arbejde
Dine primære arbejdsopgaver:

 • Projektledelse og udviklingsopgaver inden for enhedens arbejdsområder
 • Rådgivning af regioner, kommuner, myndigheder og sygehuse inden for enhedens fagområde
 • Deltagelse i relevante arbejdsgrupper og udvalg
 • Samle og formidle lægefaglig viden ift. konkrete projekter og løbende rådgivning/sparring
 • Udarbejdelse af vejledninger, handlingsplaner og anbefalinger mv. i tæt tværfagligt samarbejde, internt og med eksterne samarbejdspartnere.
 • Faglig rådgivning inden for Sundhedsstyrelsens områder til Sundheds- og Ældreministeriet og til øvrige myndigheder m.v.
 • Samarbejde med en lang række aktører inden for sundhedsområdet
 • Supervision af lægelig sagsbehandling i enheden
Du vil få opgaver inden for flere af enhedens områder afhængigt af kompetencer og interesser, men du skal være indstillet på, at skulle løse opgaver inden for andre af enhedens områder. Ansøgere kan med fordel i ansøgningen angive, hvis de har særlige kompetencer og/eller interesser inden for enhedens samlede opgavefelt.

Din uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du er speciallæge med interesse og relevant erfaring inden for enhedens arbejdsområder. Det er væsentligt, at du har forståelse og interesse for organisering, faglig udvikling og planlægning inden for sundhedsvæsenet. Du kan fx være speciallæge i samfundsmedicin eller almen medicin, men det er ikke en betingelse med et bestemt speciale.Som afdelingslæge forventer vi, at du desuden har:
 • Relevant og faglig viden inden for enhedens fagområde
 • Erfaring med projektledelse og tværfaglige projekter m.v.
 • Solide kompetencer inden for skriftlig faglig formidling
 • Gerne erfaring fra politisk styrede organisationer og offentlig forvaltning
 Som overlæge forventer vi, at du desuden har:
 • Relevant og omfattende faglig viden inden for enhedens fagområde
 • Et veludbygget netværk
 • Erfaring med at arbejde med sundhedsfaglig ledelse
 • Erfaring med projektledelse, tværfaglige projekter og solide kompetencer inden for skriftlig faglig formidling
 • Erfaring med vejledning
 • Gerne erfaring fra politisk styrede organisationer og offentlig forvaltning
Dine personlige kvalifikationer
Vi lægger desuden vægt på, at du trives i et travlt og tværfagligt miljø, er udadvendt, og er god til at skabe relationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt med mange bolde i luften, og være god til at koordinere og formidle klare budskaber.Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenets udvikling. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds- og folkesundhedsvidenskabelig- samt sundhedsfaglig baggrund m.fl. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.Om ansættelsen
Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at sende en mail til sektionsleder Kirsten Hansen på kiha@sst.dk og bede om at blive ringet op.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 37.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.