Overlæge ved Mave- og Tarmkirurgi, Hepato-Pancreato-Biliær-kirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge inden for fagområdet Hepato-Pancreato-Biliær-kirurgi (HPB) er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende job, hvor du skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med primært maligne lidelser i lever, pancreas og galdeveje. Desuden skal du kunne varetage kirurgien inden for de hæmatologiske milte.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har erfaring med selvstændig varetagelse af de hyppigste lidelser inden for de nævnte områder, og i den forbindelse vil der også blive lagt vægt på interesse og en vis erfaring i den laparoskopiske tilgang inden for områderne.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og ansøger skal have dokumenteret særlig interesse inden for ovennævnte på specialistniveau. Da stillingen tillige indeholder tætte samarbejdsrelationer med ex hepatologer, onkologer, radiologer m.v. ønskes det, at ansøger er motiveret for at indgå aktivt i disse relationer og medvirke til, at udvikle samarbejdet og bidrage til ledelsen af det gode patientforløb. Afdelingen har tillige et stort og aktivt forskningsmiljø, hvorfor der også lægges vægt på både forsknings- og undervisningserfaring.

Der er vagtforpligtigelse med 8-skiftet tilkaldevagt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lone S. Jensen på loneje@rm.dk eller på telefon 4013 2224.

Du kan også få mere at vide ved at læse stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfristen er den 9. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.