Overlæge ved kolorektal sektionen, Kirurgi, Regionshospitalet Horsens En overlægestilling som funktionsleder af hospitalets kolorektal sektion er ledig til besættelse 1. januar 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Kirurgi på Regionshospitalet Horsens søger en kirurgisk overlæge, der med sine kompetencer kan bidrage til den højt kvalificerede udredning og behandling af patienterne i hospitalets kolorektal sektion. Overlægen vil blive funktionsleder af en sektion med to overlæger og to afdelingslæger, delvis tilknytning af den ledende overlæge, samt en afdelingssygeplejerske i sengeafsnittet.

Vi forventer, at du som vores kommende overlæge er speciallæge i kirurgi og har udvist interesse for udredning, behandling og forskning i kolorektale sygdomme. Eventuelt er du certificeret kolorektal kirurg med erfaring i såvel åben som laparoskopisk kolonkirurgi.
Du er et positivt og fleksibelt menneske med gode samarbejds- og kommunikationsevner. Vi har et højt fagligt niveau i afdelingen og prioriterer uddannelse højt, hvorfor vi forventer, at du har undervisningserfaring og interesse for yngre lægers uddannelse samt for tværfagligt samarbejde.

Som overlæge bliver du medlem af en stab, der varetager udredning og behandling af kolorektal-, anal- og tyndtarmssygdomme, og hvor vi har et tæt og velfungerende samarbejde med Medicinsk Afdelings gastromedicinske afsnit. Kirurgi har en betydelig skopiaktivitet med tiltagende aktivitet inden for EMR.

Om afdelingen
Kirurgi udreder og operativt behandler ca. 100 koloncancer patienter årligt, foruden patienter med benigne tilstande. Vi har et strømlinet system med en endoskopienhed, billeddiagnostisk afdeling, MDT med BDA og onkologisk afdeling og eget ambulatorium inklusiv præoperativt sygepleje-ambulatorium, hvor vores forløbskoordinator har kontrol med alle forløb. Der er en stor ambulant aktivitet af patienter med perianale lidelser – både med udredning og behandling.

Afdelingen varetager desuden akut (~4000 ptt/år) og elektiv udredning og behandling af alle sygdomme inden for det gastroenterologiske område, fraset rektum-og mammakirurgi. Vores specielle indsatsområder er den mini-invasive, laparoskopiske kirurgi, hvor især kolon-, galde- og herniekirurgien er i fokus.
På hospitalets Dagkirurgiske og Endoskopiske Center udføres en betydelig mængde ambulante kirurgiske operationer (~1500/år) og skopier (~14.000/år). Sidstnævnte bemandes i fællesskab med Medicinsk Afdeling og Bedøvelse, Operation og Intensiv.

Kirurgi består af to sengeafsnit med i alt 36 senge, et ambulatorium samt en stomi/sårklinik. Der er ca. 100 medarbejdere i afdelingen, heraf 16 speciallæger og 10 læger under uddannelse.

Afdelingen har samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord om uddannelse af Kolorektal Fellows som 20 procents uddannelsessted, og er desuden involveret i etableringen af ’Akademi for Efteruddannelse af Skopører i Region Midtjylland’, der er placeret i Horsens, og hvor der afvikles Masterclasses med højt kvalificerede undervisere.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads
Regionshospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner, svarende til en befolkning på ca. 220.000. Optageområdet for endoskopier inkluderer også Aarhus Kommune.

Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.
Kirurgi er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for, gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere, at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

I forbindelse med udvidelsen af Regionshopitalet Horsens er der bygget et nyt hus, hvis faciliteter blandt andet omfatter en helt ny operationsgang og nye sengeafsnit til Kirurgi.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Se den fulde funktionsbeskrivelse for overlægestillingen her.

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgning
Ansøgningen struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgningen fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. november 2018
Ansættelsesstart 1. januar 2018 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Jørn Selling Rasmussen på tlf. +45 7842 6207

Vi glæder os til at høre fra dig.