Overlæge ved Klinik for Depression og Mani, subakut spor, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Afdeling for Depression og Angst søger en overlæge til det subakutte spor i Klinik for Depression og Mani. Stillingen er en fuldtidsstilling eller eventuelt en deltidsstilling og er ledig til besættelse d. 01.06.2019 eller snarest muligt.

Dette job er udløbet
Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.Faglig udvikling og forskning
Afdeling for Depression og Angst flyttede i november 2018 sammen med de øvrige psykiatriske afdelinger i Risskov til Skejby. Under forberedelsen til udflytningen igangsatte Psykiatriledelsen sammen med afdelingerne et ekstra fokus på en styrkelse af vores faglige og forskningsmæssige profil.  Psykiatriens fælles udviklingsplan er beskrevet nærmere på vores hjemmeside, og selve udviklingsplanen kan tilgås via dette link.
I afdeling for Depression og Angst er vi optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har ligeledes styrket vores forskning, idet vi har fået tilknyttet en professor og desuden har fastansat en statistiker og forskningsfarmaceut med henblik på en styrkelse af tværfaglige forskningsprojekter. Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette stillinger med en forskningsdag ugentligt og i perioder mere.Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM
KDM er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). KDM omfatter desuden en udredningsenhed samt et ECT-afsnit.
Som et led i at sikre dels en øget ambulant tilgængelighed og et tilbud, der kan medvirke til at nedsætte behovet for indlæggelser, er der etableret et team for Hurtige Ambulante Tider (HAT). HAT-teamet er forankret i KDM og har et tæt samarbejde med både Psykiatriens Hus i Aarhus og Akutmodtagelsen.  Til sammen udgør disse tre instanser det subakutte spor i Afdeling for Depression og Angst.

Om HAT-teamet
HAT-teamet består aktuelt af en fast tilknyttet overlæge, to deltidsansatte specialpsykologer og tre deltidsansatte sygeplejersker.  Teamets opgave er hurtig ambulant opfølgning til patienter, der henvises fra almen praksis eller udskrives fra sengeafsnit. Fokus er på vurdering af patientens aktuelle psykiske tilstand og umiddelbare behandlingsbehov, særligt med henblik på at sikre tryghed i overgangsfasen til et andet tilbud kan tage over. Der er således tale om korte intensive forløb forud for afslutning til egen læge eller henvisning til pakkeforløb i ambulant enhed.

Overlægens arbejdsopgaver

 • Deltage i vurdering og behandling af patienter henvist til HAT.
 • Forestå konferencer i HAT-teamet og derigennem fastholde fagligt fokus og afgrænse forløb.
 • Indgå i overlægedækningen i Akutmodtagelsen og bidrage til at videreudvikle samarbejdet med Akutmodtagelsen og somatik, herunder tilsynsfunktionen.
 • Indgå i det faglige udviklingsarbejde i HAT og facilitere og videreudvikle samarbejdet med Psykiatriens Hus og Akutmodtagelsen.
 • Understøtte afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændigt varetage undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltage i overlæge-bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien.

Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering. Stillingen indeholder oplagte muligheder for at deltage i forskningsprojekter.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi inden for det subakutte område i HAT og Akutmodtagelsen i tæt samarbejde med klinikker og sengeafsnit samt Psykiatriens Hus.
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe, med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet sætter ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt som en del af forberedelserne til at blive en dynamisk samarbejdspartner med somatikken i Skejby.

Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 25.03.19. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 01.04.19.  Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til funktionsledelsen i KDM: ledende sygeplejerske Tine Nygaard Hansen (tinehans@rm.dk/2033 1784) og ledende psykolog Christian Møller Pedersen (christian.pedersen@ps.rm.dk/2033 1765), eller hos ledende overlæge Farahna Harees pernhare@rm.dk/ 23258288).