Overlæge ved Hud- og Kønssygdomme En stilling som overlæge ved Hud og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse snarest.

Dette job er udløbet

Hud og Kønssygdomme er en universitetsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtelser tilknyttet Aarhus Universitet.

Hud og Kønssygdomme er en specialafdeling for hud- og kønssygdomme med et optageområde på ca. 1,8 mill. borgere på regionsfunktionsniveau, og med højt specialiserede funktioner. Afdelingen modtager primært patienter fra Region Midt- og Nordjylland.

Afdelingen omfatter et sengeafsnit med 5 senge på hverdage og 2 i weekenden samt et stort ambulatorium med ca. 40.000 ambulante besøg om året. Afdelingen råder over 2 laboratorier – et klinisk laboratorium med type I og type IV allergologisk udredning og et cellebiologisk forskningslaboratorium.

Afdelingen har specialklinikker for bindevævssygdomme, OP og laserbehandling, psoriasis, genodermatoser, kontakteksem, arbejdsdermatologi, venerologi, kutane lymfomer, atopisk eksem, urticaria, lysdermatoser, og kroniske sår. Til specialklinikkerne er der tilknyttet speciallæger, plejepersonale, sekretærer og bioanalytikere, samt i udvalgte tilfælde socialrådgiver og terapeuter, med særlig kompetence indenfor det givne område. Der foregår stor tværfaglig aktivitet i hele afdelingen.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med en række afdelinger, sygehuse og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning. Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Afdelingen har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Den lægelige normering omfatter aktuelt: 1 ledende overlæge, 8 overlæger (heraf ét klinisk professorat), 3 afdelingslæger, 3 1.reservelæger og 11 reservelæger.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i dermato-venerologi med bred dermatologisk erfaring, inklusive erfaring med stuegang på svære dermatologiske patienter, der har mange komplicerede lidelser, og vedkommende skal kunne fungere som supervisor i Hudklinikken.
Ansøgeren skal have undervisningserfaring, være forskningsmæssigt aktiv samt have forskningsmæssig erfaring på et højt niveau. Ansøgeren forventes at have høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, robusthed, beslutningsdygtighed, samt gode evner for tværfagligt samarbejde og respekt for samarbejdspartnere.

Der er p.t. ikke formaliseret vagtforpligtelse forbundet med stillingen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan se her.

Med henblik på ansættelse ved Health, Aarhus Universitet må ansøgeren være villig til at lade sin videnskabelige produktion og pædagogiske kvalifika­tioner vurdere af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg nedsat af Health, Aarhus Universitet.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.
Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til afdelingens ledende overlæge, dr.med. Mette Deleuran på 7846 1851.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. (Specialklausul: Ansøgere, der på nuværende tidspunkt er tjenestemænd, kan fortsætte med denne ansættelsesform).

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til ledende overlæge, dr.med. Mette Deleuran, og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.