Overlæge ved Ambulatorium for Mani og Depression, AUH Psykiatrien, Skejby Afdeling for Depression og Angst (ADA) søger en overlæge til Bipolar Team i Klinik for Depression og Mani. Stillingen er en fuldtidsstilling eller eventuelt deltidsstilling og er ledig til besættelse 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet
Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Faglig udvikling og forskning
I afdeling for Depression og Angst er vi optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har ligeledes styrket vores forskning, idet vi har fået tilknyttet en professor og desuden har fastansat en statistiker og forskningsfarmaceut med henblik på en styrkelse af tværfaglige forskningsprojekter.

Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette stillinger med en forskningsdag ugentligt og i perioder mere. Derud over har de psykiatriske afdelinger på Skejby sammen med Psykiatriledelsen generelt sat ekstra fokus på en styrkelse af vores faglige og forskningsmæssige profil.  Psykiatriens fælles udviklingsplan er beskrevet nærmere på vores hjemmeside, og selve udviklingsplanen kan tilgås via dette link.

Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM
KDM er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF).

Som en del af ovennævnte udviklingsplan er vi i KDM ved at tegne en ny faglig profil, som indebærer at differentiere os ved at kunne tilbyde specialiseret udredning og behandling på områder, hvor der er klinisk behov, men ikke noget tilbud i dag. Konkret betyder det, at vi ønsker at opbygge en særlig klinik med et HF- og RF-tilbud til nydebuterede bipolare patienter med fokus på en systematisk biopsykosocial udredning samt kombineret medikamentel og psykologisk behandling, herunder forskellige gruppetilbud.

Vi forventer desuden at knytte en øget forskningsindsats til dette tilbud. Vi ser den kommende overlæge som en centrale figur i forhold til opbygningen af denne bipolare klinik, i samarbejde med de øvrige medarbejdere i de bipolare teams.  Vi er desuden ved at videreudvikle andre tilbud i form af TMS-behandling, kognitiv remediering samt neuroaffektive funktionsundersøgelser.

Overlægernes arbejdsopgaver

 • Selvstændig varetagelse af visitation, diagnostisk udredning og behandling
 • Være teamkoordinator og dermed fagligt ansvarlig i teamet
 • Indtage en central rolle i det faglige udviklingsarbejde som skitseret ovenfor
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter, bl.a. i tilknytning til det nyetablerede behandlingstilbud
 • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper
 • Deltagelse i overlægebagvagtslaget på tværs af AUH Skejby

Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering. Stillingen indeholder oplagte muligheder for at deltage i udviklings- og forskningsprojekter.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring
 • Erfaring med psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapi specielt indenfor det bipolare diagnoseområde
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale (bipolar lidelse)
 • Godt kollegialt samarbejde med engagerede og fagligt kompetente kolleger i et mindre team
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet har sat ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt som et psykiatrisk center

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest 26. juni 2019.

Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til ledende overlæge i ADA Farahna Harees pernhare@rm.dk tlf. 2325 8288 eller ledende psykolog i KDM Christian Møller Pedersen christian.pedersen@ps.rm.dk tlf. 2033 1765.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.