Overlæge til Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Overlægestilling ved Urologisk Afdeling ønskes besat 01.10.18-30.09.19. Ansættelse efter kvalifikationer.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat med en erfaren speciallæge i urologi med interesse i udredning og behandling af LUTS.

Stillingen kan ansøges ved fremsendelse af motiveret ansøgning, cv og referencer.

Stillingsbeskrivelse for overlæge ved Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Optageområde og patientvisitation.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 810.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up. På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge.

Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 44 senge fordelt på tre sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

Urologisk Afdeling disponerer over 15 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 10 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et rum/leje per uge i Roskilde.

Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses-/behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses/behandlingsrum.

Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde 16-18 gange årligt, tilsvarende i Næstved. Denne behandling skal samles i Roskilde i løbet af sommeren 2018.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser, green light laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi.I løbet af efteråret 2012 påbegyndte afdelingen på Roskilde-matriklen robotassisteret urinvejskirurgi.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.04.18

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af

 • 1 ledende overlæge
 • 15 overlæger
 • 7 afdelingslæger
 • 10 1.- reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, seks i KBU og to i uklassificerede stillinger

Samlet lægelige stab er på 49.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

 1. Afdelingslægen indgår i bagvagten på hverdage sammen med hoveduddannelseslægerne
 2. I weekender passes bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne
 3. Der er ikke vagt på matriklen i Næstved

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Afdelingen arbejder aktuelt på hjemtag af patienter som henvises til udredning og behandling af LUTS, som aktuelt viderehenvises til Garantiklinikken i Regionen eller private udbydere mhp. at overholde udredning og behandlingsgaranti.

Overlægestillingen ønskes besat med erfaren speciallæge i urologi med interesse for udredning og behandling af LUTS

Ansøgeren skal ved opnået stilling indgå i afdelingens ”LUTS-Team” og dermed være et bærende element i arbejdet med at imødegå ovenstående udfordring. Ansøgeren skal således deltage i arbejdet med at strømline patientforløbet for patienter henvist med LUTS

 • Optimere samarbejdet med primærsektoren i Region Sjælland, forud for henvisning af patienter med LUTS
 • Optimere visitationen af patienter henvist med LUTS
 • Strømline udrednings/ behandlingsforløbet i tværfagligt samarbejde med plejepersonalet i ambulatorierne og sengeafdelingerne
 • Optimere den operative behandling og postoperative forløb med fokus på forebyggelse af genindlæggelser

Undervisning

Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i

 • Klinisk basislægeuddannelse, seks stillinger
 • Introduktionsstilling i urologi, otte stillinger
 • Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet/Herlev Hospital

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat i opslag. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

Kontaktperson(er):
Navn: Thomas Peter Norus
Stilling: Konstitueret Ledende overlæge
Email: tpno@regionsjaelland.dk
Telefon: 47323551

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh