Overlæge til urogynækologisk team på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Gynækologisk afsnit

Ansøgningsfrist: 28/09/2020 Sygehus Sønderjylland

Overlæge til urogynækologisk team på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Vil du være en del af vores velfungerende afdeling, hvor dagligdagen er præget af progressiv faglig udvikling, høj kvalitet og høj patienttilfredshed?

Afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler søger en overlæge inden for gynækologi med erfaring fra det urogynækologiske område. Du vil komme til at indgå i det urogynækologiske tværfaglige team, bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og lægesekretær. I fællesskab arbejder vi med udredning og behandling af bækkenbunds- og prolapsproblematikker, og vi har regionsfunktion i udredning og behandling af inkontinens.

Lidt mere om os

Vi er en aktiv del af det nystartede Bækkenbundscenter på Sygehus Sønderjylland, som er et multidisciplinært center, hvor patienten er i fokus. Centeret udgøres af fagpersoner med kompetencer inden for urologi, urogynækologi, sexologi, proctologi og fysioterapi. Det tværfaglige team samarbejder om udredning og behandling af patienter med bækkenbundslidelser.

Kvindesygdomme og Fødsler, består af et mindre gynækologisk sengeafsnit, gynækologisk ambulatorie, jordemoderkonsultationer, akut svangre modtagelse og fødegang, og er beliggende i Familiehuset, som rummer både Børn og Unge (bestående af Neonatal og Barsel & Afsnit for Børn og Unge) og Kvindesygdomme og Fødsler. Der er et velfungerende samarbejde mellem de to afdelinger, som også på plejesiden er hinanden behjælpelige på tværs af afdelingsgrænser i spidsbelastede perioder.

Vi har de seneste år haft ca. 1800 fødsler pr. år, og er særligt optagede af at understøtte den naturlige fødsel, herunder bl.a. at tilbyde stående underkropsfødsel. Vi dækker alle gynækologiske specialeområder med undtagelse af cancerkirurgi.

Vi lægger stor vægt på at opretholde og udvikle et godt læringsmiljø, og har i afdelingen medicinstuderende, læger i uddannelse til speciallæge i gynækologi/obstetrik og almen medicin, jordemoder- og sygeplejestuderende samt SOSA- og lægesekretærelever.

Vi kan tilbyde dig

 • En arbejdsdag, hvor der er rig mulighed for at bruge alle 7 lægeroller
 • Mulighed for faglig udvikling, medindflydelse og evt. deltagelse i Bækkenbundscenteret
 • Et arbejdsmiljø præget af nærvær, hjælpsomhed og et godt teamsamarbejde
 • Fokus på kommunikation med patienterne, hvor vi er pilotafdeling for implementeringen af Fælles Beslutningstagen
 • Forskningsmuligheder i egen afdeling, bl.a. i det nystartede Bækkenbundscenter
 • Flotte fysiske rammer, bygget i 2014
 • Børneinstitution i umiddelbar nærhed til sygehuset
 • Et mindre sygehus med ”højt til loftet”

Til gengæld forventer vi, at du

 • Er speciallæge i gynækologi/obstetrik
 • Kan varetage urogynækologiske operationer, herunder for- og bagvægsplastik samt TVT.
 • Vil bidrage til udvikling af specialet, herunder særligt urogynækologien og afdelingen som helhed
 • Er aktiv og engageret i at skabe de gode patientforløb, både tværfagligt og tværsektorielt
 • Evner at bidrage til det gode samarbejde og indgå i respektfuld kommunikation med både patienter og kolleger
 • Vil indgå i arbejdet på tværs af begge afsnit i Kvindesygdomme og Fødsler
 • Er indstillet på udetjeneste i begrænset omfang, idet de dagkirurgiske operationer foregår i Dagkirurgisk afdeling, som er placeret i Sønderborg

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst ved FAS og Danske Regioner

Vil du vide mere?
Så ring til ledende overlæge Britta Frederiksen-Møller tlf. 60187616

Oversygeplejerske Lene Geertsen tlf. 79972020

Du kan også finde os på nettet – http://www.sygehussonderjylland.dk/wm387900

Læs om Familiehuset som uddannelsessted – http://www.sygehussonderjylland.dk/wm461733

Ansøgningsfristen er 28. september 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. oktober 2020

Vi glæder os til at høre fra dig!